உம் பிரசன்னம் நிறைவானதே -Um prasanam niraivaanadhae

உம் பிரசன்னம் நிறைவானதே
உம் பிரசன்னம் குறைவற்றதே
எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவரே
எல்ரோஹி என்னை காண்பவரே – ஆராதனை (4)

குறைவுகளில் நிறைவானவர்
தேவைகளுக்கெல்லாம் மேலானவர்
தம்மண்டை வருவோரை தள்ளாதவர்
தேற்றிடும் கரங்களால் அணைக்கின்றவர்
நான் நம்பும் மறைவிடம் நீரே – உம் பிரசன்னம்

நினைப்பதற்கும் வேண்டி கொள்வதற்கும்
மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்பவர்
வனாந்திரங்களில் வழிகாட்டுவார்
அவாந்திர வெளிகளை ஆறாக்குவார்
நான் நம்பும் கன்மலை நீரே -உம் பிரசன்னம்

LYRICS :
Um prasanam niraivaanadhae
Um anbendrum kuraivattradhae (2)
El-Shaddai sarva vallavarae
El-Roi ennai kaanbavarae

Aaraadhanai (4)

1) Kuraivugalil niraivaanavar
Thevaigalukkellaam melaanavar (2)
Thammandai varuvorai thallaadhavar
Thaettridum karangalaal anaikkinravar
Nan nambum maraividam neerae (2) – Um prasanam

2) Ninaippadharkum vendikolvadharkum
Migavum adhigamaai kiriyai seibavar (2)
Vanaandhirangalil vazhikaatubavar
Avaandhira veligalai aaraakuvaar (2)
Naan nambum kanmalai neerae (2) – Um prasanam

அப்பொழுது நீ நிலத்தில் விதைக்கும்

உன் விதைக்கு அவர் மழையையும்,

நிலத்தின் பலனாகிய ஆகாரத்தையும் தருவார்;

அது கொழுமையும் புஷ்டியுமாய் இருக்கும்;

அக்காலத்திலே உன் ஆடுமாடுகள்

விஸ்தாரமான மேய்ச்சலுள்ள ஸ்தலத்திலே மேயும்;

Then shall he give the rain of thy seed,

that thou shalt sow the ground withal;

and bread of the increase of the earth,

and it shall be fat and plenteous:

in that day shall thy cattle feed in large pastures.

ஏசாயா : Isaiah :30 -23

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo