உயிர்த்தாரே இயேஷுவா – Uyirtharae Yeasuva

உயிர்த்தாரே இயேஷுவா – Uyirtharae Yeasuva

உயிர்த்தாரே இயேஷுவா உயிர்த்தாரே – 2

அனைத்தையும் படைத்தவர்
அகிலத்தை ஆழ்பவர்
மனிதனின் மீட்பிற்காய் வழியாக வந்தவர்

சர்வ வல்லவர் சாவாமை உள்ளவர்
இருந்தவர் இருப்பவர் இனிமேலும் வருபவர்

உயிர்த்தாரே
இயேஷுவா உயிர்த்தாரே

1. பூமி அதிர்ந்திட வானமும் அசைந்திட்டதே
காவலர் நடுங்கிட கல்லறை திறந்திட்டதே

2. மரித்த என் வாழ்வு மீண்டும் துளிர் திடவே
மரண இருளில் நான் வெளிச்சத்தை கண்டிடவே

3. மகிமை நிறைந்தோராய் மேகம் மீதில் வந்திடவே
ஆயத்தமுள்ளோரை மறுரூபம் ஆக்கிடவே

Uyirtharae Yeasuva song lyrics in english

Uyirtharae Yeasuva uyirtharae -2

Aanithaiyum padaithavar
Akilaththai Aalpavar
Manithanin Meetpirkaai Vazhiyaga vanthavar

Sarva Vallavar Saavamai Ullavar
Irutnhavar Iruppavar Inimealum Varupavar

Uyirtharae Yeasuva uyirtharae

1.Boomi Athirthnthida Vaanamum Asainthittathae
Kavalar Nadungida Kallarai Thiranthittathae

2.Mariththa En Vaalvu Meendum Thulirthidavae
Marana Irulil Naan Velichaththai Kandidavae

3.Magimai Nirainthoraai Meagam Meethil Vanthidavae
Aayaththamullorai Maruroobam Aakkidavae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo