ஐயனே! உமது திருவடி களுக்கே – Iyanae Umathu Thiruvadigaalukku

Deal Score+3
Deal Score+3

ஐயனே! உமது திருவடி களுக்கே – Iyanae Umathu Thiruvadigaalukku

1.ஐயனே ! உமது திருவடி களுக்கே
ஆயிரந்தரந் தோத்திரம் !
மெய்யனே ! உமது தயைகளை அடியேன்
விவரிக்க எம்மாத்திரம்?

2. சென்றதாம் இரவில் தேவரீரென்னைச்
சேர்ந்தர வணைத்தீரே:
அந்தடைவாயிப் பகலிலுங் கிருபை
யாகவா தரிப்பீரே .

3.இருதயந் தனை நீர் புதியதே யாக்கும்
ஏழையைக் குணமாக்கும்
கருணையாய் என்னை உமதகமாக்கிக்
கன்மமெல்லாம் போக்கும்.

4. நாவிழி செவியை நாதனே, இந்த
நாளெல்லாம் நீர் காரும்.
தீவினை விலகி நான் திருமுகம் நோக்க
தெய்வமே , அருள் கூரும் .

5.கைகாலால் நான் பவம் புரியாமல்
சுத்தனே துணை நில்லும்
துய்யனே , உம்மால் தான் எனதிதயம்
தூய் வழியே செல்லும்.

6. ஊழியந் தனை நான் உண்மையாய்ச் செய்ய
உதவி நீர் செய்வீரே .
ஏழை நான் உமக்கே இசையானால் ஆவி
இன்பமாய்ப் பெய்வீரே.

7. அத்தனே ! உமது மகிமையை நோக்க
அயலான் நலம் பார்க்கச்
சித்தமாய் அருளும், மெய் விசுவாசம்
தேவனே உமக் கேற்க.

8. இன்றும் என்மீட்பைப் பயம் நடுக்கத்தோ
டேயடியேன் நடத்தப்
பொன்றிடா பலம் தாரும் , என் நாளைப்
பூவுலகில் கடத்த

9. இந்த நாளிலுமே திருச்சபை வளர
ஏகா தயைகூரும்
தந்தையே , நானதற் குதவியாயிருக்கத்
தற்பரா வரந் தாரும்

Iyanae Umathu Thiruvadigaalukku Lyrics in English

1.Iyanae Umathu Thiruvadigaalukku
Aayirantharam Thothiram
Meiyanae Umathu Thayaikalai Adiyean
Vivarikka Emmaatthiram

2.Sentrathaam Eravil Devareerennai
Searnthara Vanaitheerae
Anthadaivaayi Palilum Kirubai
Yaagavaa Tharippeerae

3.Irudhayanthanai Neer Puthiyathae Yaakkum
Yealaiyai Gunamaakkum
Karunaiyaai Ennai Umathagamakki
Kanmamellaam Pokkum

4.Naavizhi Seaviyai Naathanae Intha
Naalellam Neer Kaarum
Theevinai Vilagi Naan Thirumugam Nokka
Deivamae Arul Koorum

5.Kaikalaal Naan Pavam Puriyaamal
Suththanae Thunai Nillum
Thuiyanae Ummaal Thaan Enathithayam
Thooi Vazhiyae Sellum

6.Oozhiyanthanai Naan Unmaiyaai Seiya
Uthavi Neer Seiveerae
Yealai Naan Umakkae Isaiyaanaal Aavi
Inbamaai Peiveerae

7.Aththanae Umathu Magimai Nokka
Ayalaan Nalam Paarkka
Siththamaai Arulum Mei Visuvaasam
Devanae umakkearka

8.Intrum En Meetppai Bayam Nadukkaththodu
Adiyean Nadaththa
Pontrida Balam Thaarum En Naalai
Poovulagil Kadaththa

9.Intha Naalilumae Thirusabai Valara
Yeagaa Thayai Koorum
Thanthaiyae Naanatharku Uthaviyayirukka
Tharparaa Varam Thaarum

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo