ஐயா உமது சித்தம் – Aiyya Umathu Siththam Lyrics 

ஐயா உமது சித்தம் – Aiyya Umathu Siththam Lyrics 

பல்லவி

ஐயா, உமது சித்தம் ஆகிடவே வேணும்,

அனுபல்லவி

மெய்யாய் எனது சித்தம் வெகுமோசமே காணும். – ஐயா

சரணங்கள்

1. ஆடுபோல் வழிதப்பி அவனவன் வழி யொப்பி
கேடடைந்தோர் பாவத்தைக் கிறிஸ்துமேல் சுமத்தினீர். – ஐயா

2. ஜீவனோ, மரணமோ, செல்வமோ, வறுமையோ,
யாவிலெனை நிறுத்த தேவரீர் நினைக்கினும். – ஐயா

3. வசை, இசை,பகை, நேசம், வாழ்வுயர் வதிமோசம்,
பசி, நிருவாணம், நாசம், பாடு, நோயடைகினும் – ஐயா

4. என்னிஷ்டம் வாயாததால் எத்தனை துயர்கொண்டேன்,
பொன்னடிக் கீழடங்கிப் புகழுமக்கென்று வாழ்வேன். – ஐயா

5. குயவன் கைக் களிமண்ணாய்க், குருவே உமக்கமைவேன்,
நயமிது வென்றறிந்த ஞானமுள்ள பிதாவே! – ஐயா

Aiyya Umathu Siththam Lyrics  in English 

Aiyya Umathu Siththam Aagidavae Veanum

Meiyaai Enathu Siththam Vegumosamae Kaanum

1.Aadugal Vazhi Thappi Avanavan Vazhi yoppi
Keadadainthoor Paavaththai Kirsithumeal Sumaththineer

2.Jeevano Maranamo Selvamo Varumaiyo
Yaaviyealanai Niruththa Devareer Ninaikinum

3.Vasai Isai Pagai Neasam Vaazhvuyar Vathi Moosam
Pasi Niruvaanam Naasam Paadu Noyadaikinum

4.Ennistam Vaayaathathaal Eththanai Thuyar Kondean
Ponnadai Keeladangi Pugalum Entru Vaazhvean

5.Kuyavan Kai Kalimannaai Guruvae Umakkamaivean
Nayamithu Ventrirantha Gnanamulla pithavae

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo