தேவன் மரித்தே இவ்வுலகில் – Devan Marithae Evvulagil

Deal Score0
Deal Score0

தேவன் மரித்தே இவ்வுலகில் – Devan Marithae Evvulagil

தேவன் மரித்தே, இவ்வுலகில் உயிர்த்தே
விண்ணுக் கெழுந்தார், ஜெயம்! ஜெயம்!

அனுபல்லவி

பாதகர்க்காகப் பரிந்தவர் பேச
பரத்துக்கெழுந்தார், நயம்! நயம்!-கிறிஸ்து – பர

சரணங்கள்

1.பன்னிரு சீடரும் பகைவருங் காண
பதியதற் கேகினர், ஜெயம்! ஜெயம்! கிறிஸ்து;-பதி
உன்னத சுவிசேஷ உலகினில் கூறியே
உம்பர மேகினர்,நயம்! நயம்! கிறிஸ்து;

2.ஆகமப் படியே அவனியில் வந்தே
அனைத்தையும் முடித்தார். ஜெயம்! ஜெயம்! கிறிஸ்து; அனை
மேகமீ தேறி மிகப்புவி யோர்க்காய்
வேண்டல் புரிகிறார், நயம்! நயம்! கிறிஸ்து;-வேண்

3.மோசே முனிவர்கள், முன்னுரை தீர்க்கர்கள்
முதல்வனைத் தொழுகிறார், ஜெயம்! ஜெயம்!கிறிஸ்துமுதல்
ஆசைகொண்டெல்லா அரூபிகள்’ கூடி
அமலனைப் பணிகிறார், நயம்! நயம்! கிறிஸ்து;-அம

4.பாவியே, உனக்காய்ப் பரிந்தவர் பேசப்
பரமதற்கெழுந்தார், ஜெயம்! ஜெயம்!-கிறிஸ்து;-பர
சாவில் நின்றுன்னை மீட்டவர் மோட்ச
தலமதைத் தருவார், நயம்! நயம்! கிறிஸ்து-தல தேவ

Devan Marithae Evvulagil song Lyrics in English

Devan Marithae Evvulagil Uyirthae
Vinnuk Elunthaar Jeyam Jeyam

Paatharkaai Parinthavar Peasa
Paarthukelunthaar Nayam Nayam Kiristhu

1.Panniru Seedarum Pagaivarum Kaana
Pathitharkeakinaar Jeyam Jeyam Kiristhu
Unnatha Suvishasa Ulaginil Kooriyae
Umbarar Meaginar Nayam Nayam Kiristhu

2.Aagama Padiyae Avaniyil Vanthae
Anaithaiyum Mudithaar Jeyam Jeyam Kiristhu Anai
Meagamee Theari Migapuvi Yoarkkaai
Veandal Purikiraar Nayam Nayam Kiristhu

3.Mosae Munivargal Munnurai Theerkkargal
Muthalvanai TholukiraarJeyam Jeyam Kiristhu
Aasaikodellaa Arubeegal Koodi
Amalanai Panikiraar Nayam Nayam Kiristhu

4.Paaviyae Unakkaai Parinthavar Peasa
Paramatharkelunthaar Jeyam Jeyam Kiristhu
Parasaavil nintrunnai Meettavar Motcha
Thalamathai Tharuvaar Nayam Nayam Kiristhu

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo