மின் மினி பூக்கள் – Min Mini Pookkal Song Lyrics

மின் மினி பூக்கள் – Min Mini Pookkal Song Lyrics

மின் மினி பூக்கள்
நீந்தும் வானில் தூதர் பாடினாரே
கண்மணி இயேசு
மண்ணில் வந்த செய்தி கூறினாரே

இன்று தாவிதூரிலே தொழுவிலே
மேசியா பிறந்தார்
மண்ணில் பாவ சாபங்கள் நீக்கவே
ரட்சகர் பிறந்தார்
உலகெங்கும் சந்தோசமே
உலகெங்கும் சமாதானமே

கண்மணி போல காத்திடும்
தேவன் கண்மணியானாராம்
மானிடர் பாவம் போக்கிடும்
தேவன் மானிடரானராம்

பாலரை ஆசீர்வதிக்கும்
தேவன் பாலகனாராம்
படைப்புகளெல்லாம் போற்றும்
தேவன் படைப்பாய் வந்தாராம்

தாழ்மையாய் உலகில்
போதிக்கும் தேவன் தாழ்மையானாராம்
தரணியை தனக்காய் மாற்ற நினைத்து
தரணியில் பிறந்தாராம்

Min Mini Pookkal Song Lyrics in English – Tamil Christmas Songs Lyrics New

Min Mini Pookkal
Neenthum Vaanil Thoothar Paadinaarae
Kanmani Yesu
Mannil Vantha Seithi Koorinaarae – 2

Intru Thaavithooriyae Thozhuvilae
Measiya Piranthaar
Mannil Paava Saabangal Neekkavae
Ratchakar Piranthaar
Ulagengum Santhosamae
Ulagengum Samaathanamae

Kanmani Pola Kaaththidum
Devan Kanmaniyaanaaraam
Maanidar Paavam Pokkidum
Devan Maanidaranaraam -Intru

Paalarai Aaseervathikkum
Devan Paalaganaaraam
Padaippukalellaam Pottrum
Devan Padaippaai Vanthaaraam- Intru

Thaazhmaiyaai Ulagil
Pothikkum Devan Thaazhmaiyaanaaram
Tharaniyai Thanakkaai Maattra Ninaiththu
Tharaniyil Piranthaaraam – Intru

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo