ఏ రీతిగా కొలిచెద – Ye Reethiga Kolichedha

Anwesshaa
Deal Score0
Deal Score0

ఏ రీతిగా కొలిచెద – Ye Reethiga Kolichedha

ఏ రీతిగా కొలిచెద – నీ ప్రేమలో నిలిచెద
ఇదే ఆశ మదిలో అనుదినం
ఇదే నా ప్రపంచం అనుక్షణం
సదా యేసు నీలో బ్రతికెద

ఏ రీతిగా కొలిచెద – ప్రభు నీ సేవలో నిలిచెద
ఇదే ఆశ మదిలో అనుదినం
ఇదే నా ప్రపంచం అనుక్షణం
సదా యేసు నీలో బ్రతికెద

ఏ రీతిగా కొలిచెద – ప్రభు నీ ప్రేమలో నిలిచెద

1. నీ మమతే – అమూల్యమైనదీ
ఊహలకే – అతీతమైనదీ
నా గతం – ఓడించగా
నీ దరే – చేరానుగా
పాపములో నన్ను – విడనాడక
విమోచించినా – నిజ దైవమా
ప్రార్ధనలే నాలో – ఫలియించగా
ప్రతీ శ్వాసలో – ప్రభవించవా

నీ ప్రేమ ఇలలో – పాడెద – నిరతం దేవా

2. నీ వరమే – విశేషమైనదీ
వాక్యముగా – వసించుచున్నదీ
నీ స్వరం – నా దీపమై
నీ బలం – ఆధారమై
ఆశ్రయమైనావు – కలకాలము
కృపాసాగరా – స్తుతి పాత్రుడా
శాశ్వత నీ ప్రేమ – వివరించుట
ఎలా సాధ్యమూ – ప్రియ యేసయా

Ye Reethiga Kolichedha song lyrics in english

Ye Reethiga Kolichedha – Nee Premalo Nilichedha
Idhe Aasa Madhilo – Anudhinam
Idhe Naa Prapancham – Anukshanam
Sadhaa Yesu Neelo Brathikedha

Ye Reethiga Kolichedha – Prabhu Nee Sevalo Nilichedha
Idhe Aasa Madhilo – Anudhinam
Idhe Naa Prapancham – Anukshanam
Sadhaa Yesu Neelo Brathikedha

Ye Reethiga Kolichedha – Prabhu Nee Premalo Nilichedha

1. Nee Mamathe Amoolyamainadhi – Oohalake Atheethamainadhi
Naa Gatham Odinchaga – Nee Dhare Cheraanugaa
Paapamulo Nannu Vidanaadaka – Vimochinchinaa Nija Daivamaa
Praardhanale Naalo Phaliyinchagaa – Prathee Swaasalo Prabhavinchavaa

Nee Prema Ilalo – Paadedha Nirtham Devaa

2. Nee Varame Visheshamainadhi – Vaakyamugaa Vasinchuchunnadhi
Nee Swaram Naa Deepamai – Nee Balam Aadhaaramai
Aasrayamainaavu Kalakaalamu – Krupaa Sagaraa Sthuthi Paatrudaa
Saswatha Nee Prema Vivarinchuta – Yela Saadhyamu Priya Yesayya

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo