ఇదే ఆశ నాలో నా యేసయ్య – Idhe aasa naalo

Deal Score+2
Deal Score+2

ఇదే ఆశ నాలో నా యేసయ్య – Idhe aasa naalo

ఇదే ఆశ నాలో నా యేసయ్య
నీ ప్రేమలోనే జీవించనీ
ఇదే ధ్యాస నాలో నా యేసయ్య
నీ నీడలోనే నేనుండనీ
ఏపాటి నన్ను ప్రేమించినావు
నీలోన నిరతం నను దాచినావు
ఏముంది నాలో కోరావు నన్ను
దీవించి ఇలలో ఘనపరచినావు
ప్రాణమా నా బంధమా నీ ప్రేమ చాలయ్యా
దైవమా నా యేసయ్య నీ తోడు చాలయ్యా

1. గాయాలలోన కన్నీటిలోన ఓదార్పు నీవై చేరావుగా
నిస్సారమైన నా జీవితాన నా కోట నీవై నిలిచావుగా
ఆధార దీపం నీ వాక్యమేగా
నా క్షేమ సౌధం నీ సన్నిధేగా
ఏమివ్వగలను సేవింతు నిన్ను

2. గాఢాంధకార ఏలోయలైనా నావెంట నీవే ఉన్నావుగా
నీ నీతిమార్గం పరలోక భాగ్యం నాచెంత చేరీ చూపావుగా
లెక్కించలేను నీ మేలులన్నీ
ఊహించలేను నీ ప్రేమ నాకై
ఏమివ్వగలను సేవింతు నిన్ను

Idhe aasa naalo song lyrics in english

Idhe aasa naalo naa yesayya
nee premalone jeevinchani
idhe dhyaasa naalo naa yesayya
nee needalone nenundani
yepaati nannu preminchinaavu
neelona niratham nanu daachinaavu
yemundhi naalo koraavu nannu
deevinchi ilalo ghanaparachinaavu

praanamaa naa bandhamaa nee prema chaalayyaa
daivamaa naa yesayya nee thodu chaalayyaa

1. gaayaalalona kanneetilona odaarpu neevai cheraavugaa
nissaaramaina naa jeevithaana naa kota neevai nilichaavugaa
aadhaara deepam nee vaakyamegaa
naa kshema soudham nee sannidhegaa
yemivvagalanu sevinthu ninnu

2.gaadhandhakaara ye loyalainaa naa venta neeve unnavugaa
nee neethimaargam paraloka bhaagyam naa chentha cheri choopaavugaa
lekkinchalenu nee melulanni
oohinchalenu nee prema naakai
yemivvagalanu sevinthu ninnu

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo