ముళ్ళ కిరీటము రక్త ధారలు -MULLA KIREETAMU RAKTHA DHAARALU

Lyrics:
1.
ముళ్ళ కిరీటము రక్త ధారలు
పొందిన గాయములు జాలి చూపులు
చల్లని చేతులు పరిశుద్ధ పాదములు
దిగిన మేకులు వేదన కేకలు
ఎంత గొప్పది యేసు నీ హృదయము
మా కోసమే ఇన్ని బాధలా
ఇంత ప్రేమ ఏలనో

సన్నుతింతుము సత్యవంతుడా
నిండు భక్తితో ఉప్పొంగు కృతజ్ఞతతో
యేసు నీ త్యాగము మరువలేనిది
మా జీవితాలకు విలువ నిచ్చినది

2.
లోక పాపము సిలువ భారము
జనుల పక్షము ఘోర మరణము
తండ్రి కార్యము పునరుద్దానము
ఉచిత దానము నిత్య జీవము
యేసు నీ కృప మాకు చాలును
నీ నీతియే మాకు సంపద
నిన్ను కీర్తించుట దీవెన

మా విమోచకా మా రక్షణాధారమా
అందుకోవయా మా స్తుతి అర్పణములు
వందనం ప్రభు వందనం నీకు
నీ ప్రాణదానముకై సదా వందనం

Lyrics:
1
MULLA KIREETAMU RAKTHA DHAARALU
PONDHINA GAAYAMULU JAALI CHUUPULU
CHALLANI CHETHULU PARISHUDHA PAADHAMULU
DHIGINA MEKULU VEDHANA KEKALU

ENTHA GOPPADHI YESU NEE HRUDHAYAMU
MAA KOSAME INNI BAADHALAA
INTHA PREMA ELANO

SANNUTHINTHUMU SATHYAVANTHUDAA
NINDU BHAKTHITHO UPPONGU KRUTHAGNATHATHO
YESU NEE THYAAGAMU MARUVA-LENIDHI
MAA JEEVITHAALAKU VILUVANICHINADHI

2
LOKA PAAPAMU SILUVA BHAARAMU
JANULA PAKSHAMU GHORA MARANAMU
THANDRI KAARYAMU PUNARU-DHAANAMU
UCHITHA DHAANAMU NITHYA JEEVAMU

YESU NEE KRUPA MAAKU CHAALUNU
NEE NEETHIYE MAAKU SAMPADHAA
NINNU KEERTHINCHUTA DHEEVENA

MAA VIMOCHAKAA MAA RAKSHANAA-DHAARAMAA
ANDHUKOVAYAA MAA STHUTHI ARPANAMULU
VANDHANAM PRABHU VANDHANAM NEEKU
NEE PRAANA DHAANAMUKAI SADHAA VANDHANAM

https://in.pinterest.com/tamilchristians/
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo