ನನ್ ದೇವನೇ ನನ್ ರಾಜನೇ – Nan devane Nan Raajane

Fr_SJBerchmans
Deal Score0
Deal Score0

ನನ್ ದೇವನೇ ನನ್ ರಾಜನೇ – Nan devane Nan Raajane

ನನ್ ದೇವನೇ ನನ್ ರಾಜನೇ
ಹುಡುಕುವೆನು ಮುಂಜಾನೆಯೇ
ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ
ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲಾ

ನೀರಿಲ್ಲದ ನೆಲದಂತೆ
ದಾಹದಿ ಇರುವೆನು
ನಿನ್ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ
ಅಂತರ್ಯ ತವಕಿಸಿದೆ

ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನೆನಸುವೆನು
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನು
ನಿನ್ನ ನೆನಪೆ ನನ್ನ ಕನಸು
ನನ್ನಾಪ್ತನು ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ

ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯು
ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಶ್ರೆಷ್ಟವು
ನನ್ನ ತುಟಿಯು ಸ್ತುತಿಸುವುದು
ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲ

Nan devane Nan Raajane song lyrics in English

Nan devane, Nan Raajane
Hudukuvenu munjaaneye
Agathyavella nine Ayya
Jeevavulla Dinavella

Neerillada neladhanthe
Dhaahadhi iruvenu
Nin Balakkaagi, Nin Mahimegaagi
Antharya thavakiside

Haasigeyallu nenasuvenu
Raathriyallu dhyanisuvenu
Ninna nenape nanna Kanasu
Nannaapthanu nine Ayya

Athi shreshtavu nin preethiyu
Jeevakintha athi shreshtavu
Nanna thutiyu sthuthisuvudu
Jeevavulla dinavella

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo