அப்பா அருட்கடலே வரம் – Appa Arutkadalae Varam

அப்பா அருட்கடலே வரம் – Appa Arutkadalae Varam

பல்லவி

அப்பா, அருட்கடலே, வரம்
துப்பாய் இவர்க்கருள்வாய்!

அனுபல்லவி

செப்பரிதாகிய மெய்ப்பொருளை எங்கும்
சென்றறிவித்திட நிறைவாய். – அப்பா

சரணங்கள்

1. பண்டு புறாவுருகொண்டு இறங்கிய
பான்மை இவர் சிரமீதே,-திருத்
தொண்டு செய்யும்படி வல்லாவியால் முடி
சூட்ட இரங்கும் இப்போதே. – அப்பா

2. நன்னயமாகவே பன்னிரு வேதியர்
நாவில் எழுந்துரை யாடிப்,-பேயின்
சன்னதம் ஓய்ந்திடப் பண்ணியவாறிவர்
தம்மிலும் வந்தசை வாடி. – அப்பா

3. இன்பாய் உலகை இமைக்குள் அமைத்தவர்
ஏவைக் குலங்கள் ஈடேறப்,-பெருந்
துன்பாய் இறந்த பேரன்பைத் தெளிவுறச்
சொல்லு முந்நூலினில் தேற. – அப்பா

4. தேகமும் ஆவியும் ஜீவியம் யாவையும்
தீயவை அப்புறம் ஏகத்,-திரி
யேகருக் கர்ப்பிகமாக ஒப்பிக்கும் நல்
எண்ணம் இவர்க்குள் உண்டாக. – அப்பா

5. முந்து நடுவு முடிவுமிலா ஒரு
மூவரில் அக்கினிக் கொழுந்தே,-தேவ
சிந்தை இவரில் சிறந்தொளி வீசிடச்
செய்வதற் கிங்கனம் எழுந்தே. – அப்பா

Appa Arutkadalae Varam Song lyrics in english

Appa Arutkadalae Varam
Thuppaai Evarkarulvaai

Sepparithagiya Meiporulai Engum
Sentarivithida niraivaai

1.Pandu Puraurkondu Erangiya
Paanmai Evar Sirameethae Thiru
Thondu Seiyumpadi Vallaviyaal Mudi
Sootta Erangum Ippothae

2.Nannayamagavae Panniru Vedhiyar
Naalvil Elunthuraiyaadi Peayin
Sannatham Oointhida Panniyavaariyavar
Thammilum Vanthasai Vaadi

3.Inbaai Ulagai Imaikkul Amaithavar
Yeavai Kulangal Erdeara Perum
Thunbaai Erantha Pearnabai Thealivura
Sollu Munnoolinil Theara

4.Degamum Aaviyum Jeeviyam Yaavaiyum
Theeyavai Appuram yeaha Thiri
Yeakarkku Karibikkamaga Oppikkum Nal
Ennam Evarkkul Undaga

5.Munthu Naduvu Mudiyumila Oru
Moovaril Akkini Kolunthae Deva
Sinthai Evaril Sirantholi Veesida
Seivathar Kinganam Elunthae

9.பின்பு தேவன்: வானத்தின் கீழே இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் சேரவும், வெட்டாந்தரை காணப்படவும் கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
ஆதியாகமம் | Genesis: 1

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo