அன்பே அன்பே இயேசுவின் – Anbe Anbe Yesuvin Anbe

Deal Score+1
Deal Score+1

அன்பே அன்பே இயேசுவின் – Anbe Anbe Yesuvin Anbe

அன்பே அன்பே இயேசுவின் அன்பே அன்பே
உலகம் உருவாகும் முன்னே நேசம்
உமக்கும் எனக்கும் தொடரும் பாசம்

என் நேசர் மணவாளர் இவரே
என் நண்பர் என் தோழர் இவரே
ஒரு நாளும் விலகாமல் ஒருபோதும் கைவிடாமல்
ஒரு நாளும் விலகாமல் ஒருபோதும் கைவிடாமல் –
எப்போதும் மறவாதவர் அதனால் அதனால் – என்
நேசர் மணவாளர் இவரே
என் நண்பர் என் தோழர் இவரே

உறவை வெறுத்தேன் உயிரை வெறுத்தேன்
உறவை வெறுத்தேன் அன்று உயிரை வெறுத்தேன்
உறவாய் வந்தீர் என் உயிராய் வந்தீர்
உறவாய் வந்தீர் என் உயிராய் வந்தீர் – என்
நேசர் மணவாளர் இவரே ! என் நண்பர் என் தோழர் இவரே !

என் மேலும் இவரே என்னுடனும் இவரே
என் மேலும் இவரே என்னுடனும் இவரே
எனக்குள்ளும் இவரே எனக்கெல்லாம் இவரே
எனக்குள்ளும் இவரே எனக்கெல்லாம் இவரே – என்
நேசர் மணவாளர் இவரே ! என் நண்பர் என் தோழர் இவரே !

என் ஞானம் இவரே நீதி இவரே
என் ஞானம் இவரே நீதி இவரே
பரிசுத்தம் இவரே என் மீட்பும் இவரே
பரிசுத்தம் இவரே என் மீட்பும் இவரே – என்
நேசர் மணவாளர் இவரே ! என் நண்பர் என் தோழர் இவரே !

என் நேசர் மணவாளர் இவரே
என் நண்பர் என் தோழர் இவரே
ஒரு நாளும் விலகாமல் ஒருபோதும் கைவிடாமல்
ஒரு நாளும் விலகாமல் ஒருபோதும் கைவிடாமல்
எப்போதும் மறவாதவர் அதனால் அதனால் –

நன்றி நன்றி ஐயா
நன்றி நன்றி ஐயா – இயேசையா
நன்றி நன்றி ஐயா

நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா
நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா

நன்றி நன்றி ஐயா
நன்றி நன்றி ஐயா – இயேசையா
நன்றி நன்றி ஐயா

எனக்கெல்லாம் இவரே – Enakkellaam Ivare

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo