క్రీస్తు జననం చిరస్మరణీయం – Kreesthu jananam chirasmaraneeyam

Deal Score+1
Deal Score+1

క్రీస్తు జననం చిరస్మరణీయం – Kreesthu jananam chirasmaraneeyam

ప: క్రీస్తు జననం చిరస్మరణీయం
సర్వ భూమికి పర్వ దినం. (2)
పుడమిఫై దేవుడే మానవునిగా జన్మించెనే
తారనే వెలిసెనే, దూతలే కొనియాడెనే! “క్రీస్తు”

చ.1: ప్రజలందరినీ విడిపించిన సంతోషకరమైన ఈ శుభ దినం
సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికే మహిమ తెచ్చిన దినం (2)
ఆనందమే, ఆర్భాటమే, ఆశ్చర్యమైన ఈ దినం
ఉల్లాసంతో, ఉత్సాహంతో ఉప్పొంగజేసిన ఈ దినం “క్రీస్తు”

చ.2: మరణచాయలలో ఉండిన ప్రజలందరికి దర్శన దినం
చెరలో ఉన్న వారికిని విడుదలను ఇచ్చే రక్షణ దినం (2)
సంతోషమే, సంబరమే, సమాధానమిచ్చిన ఈ దినం
పరలోకమే ప్రత్యక్షమై, ప్రవచనమే నెరవేరిన దినం “క్రీస్తు

Kreesthu jananam chirasmaraneeyam song lyrics in english

Kreesthu jananam chirasmaraneeyam
Sarva bhoomiki prava dinam -2

Bridge:
Pudamipai devude maanavuniga janminchene
Taarane velisene, dootale koniyaadene! – Kreesthu

Chorus:
We wish you happy happy Christmas…merry Christmas…
We wish you merry merry Christmas…happy Christmas…

1. Prajalandarine vidipinchina santoshakarmaina ee shubhadinam
Sarvonnatamaina sthalamulalo -devunike mahima techhina dinam -2
Aanandame, aarbhaatame, ascharyamaina ee dinam
Vullasamto, vutsaahamto, vuppongajesina ee dinam – Kreesthu

2.Maranachaayalalo vundina prajalandariki darshana dinam
Cheralovunna vaarikini vidudalanu ichhe rakshana dinam -2
Santoshame, sambarame, samaadhaanamichhina ee dinam
Paralokame pratyakshamai, pravachaname neraverina dina – Kreesthu
Kreesthu jananam chirasmaraneeyam
Sarva bhoomiki prava dinam -2

Bridge:
Pudamipai devude maanavuniga janminchene
Taarane velisene, dootale koniyaadene! /
Kreesthu jananam chirasmaraneeyam
Sarva bhoomiki prava dinam
We wish you happy happy Christmas…
We wish you merry merry Christmas… X-2

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo