ರಕ್ಷಕ ಯನ್ ಯೇಸುವೆ – Rakshaka yen yesuve

Deal Score+1
Deal Score+1

ರಕ್ಷಕ ಯನ್ ಯೇಸುವೆ – Rakshaka yen yesuve

ರಕ್ಷಕ ಯನ್ ಯೇಸುವೆ
ನನ್ ಆತ್ಮನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೆ
ಕರುಣಿ ತೋರಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನೀಡಿ ದರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದೆ ನೀ
ಹೊಸನ್ನ

ಬಾಳ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬೆಳಕ ತಂದೆ
ಸತ್ತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡಿದೆ
ಘೊರ ಪಾಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿದೆ
ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಡಸಿದೆ
ಕರುಣಿಯ ಮೀರಿದೆ ಬೆಳಕಿನೆಡಗೆ ನೆಡಸಿದೆ

ಬಾಡಿ ಹೋದ ಲತೆಯು ನಾನು
ಬಳಲಿದೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋದೆ
ಜೀವ ನದಿಯು ನೀನೆ ಇರಲು
ಇಂಗಿಸು ನನ್ನ ದಾಹವ
ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಯ ಇರಿತದಿ ಶೃಂಗರಿಸಿ ನನ್ನ ನೆಡಸಿದೆ

Rakshaka yen yesuve song lyrics in english

Rakshaka yen yesuve
naan athmane nana priyane
karune thori preethiya needi dharege elidhu bundhe nee
hosanna

Baala jyothige belaka thunde
satha jeevake jeeva nedidhe
ghora paapige skhameya nedidhe
nina belakalli nana nedhasidhe
karuneya meridhe belakinedege nedhasidhe

Bhadi hodha latheyu naanu
balalidhe bendaagi hodhe
jeeva nadhiyu ninee eralu
ingisu nana dhahava
preethi krupeya erithadhi srungarisi nana nedhasidhe

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo