அக்கினி காற்றே அபிஷேக காற்றே – Akkini Kaatre Abishega Kaatre

அக்கினி காற்றே அபிஷேக காற்றே – Akkini Kaatre Abishega Kaatre

அக்கினி காற்றே அபிஷேக காற்றே
வல்லமையாக இறங்கி வாருமே -2

1.மேல்வீட்டறையில் இறங்கின ஆவியே
பலத்த காற்றாய் இறங்கி வாருமே-2
பலத்த காற்றாய் இறங்கி வாருமே – அக்கினி காற்றே

2.கர்மேல் மலையில் இறங்கின ஆவியே
அக்கினி மழையாய் இறங்கி ஆவியே -2
அக்கினி மழையாய் இறங்கி ஆவியே – அக்கினி காற்றே

3.சீனாய் மலையில் இறங்கின ஆவியே
மகிமையின் மேகமாய் இறங்கி வாருமே-2
மகிமையின் மேகமாய் இறங்கி வாருமே- அக்கினி காற்றே

4.ஜலத்தின் மேலே அசைவடின ஆவியே
ஜலத்தின் மேலே அசைவாடா வாருமே -2
ஜலத்தின் மேலே அசைவாடா வாருமே – அக்கினி காற்றே

Akkini Kaatre Abishega Kaatre song lyrics in english

Akkini Kaatre Abishega Kaatre
Vallamaiyaga Erangi Vaarumae -2

1.Maelveettaraiyle Erangina Aaviyae
Balaththa Kaattraai Erangai Vaarumae-2
Balaththa Kaattraai Erangai Vaarumae – Akkini Kaatre

2.karmael malaiyil Erangina Aaviyae
Akkini Mazhaiyaai Erangi Aaviyae -2
Akkini Mazhaiyaai Erangi Aaviyae- Akkini Kaatre

3.Seenaai malaiyil Erangina Aaviyae
Magimaiyin Megamaai Erangi Vaarumae -2
Magimaiyin Megamaai Erangi Vaarumae- Akkini Kaatre

4.Jalathinmaelae Asaivadina Aaviyae
Jalalththin Malae Asaivaada Vaarumae-2
Jalalththin Malae Asaivaada Vaarumae- Akkini Kaatre

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo