வந்தனம் வந்தனமே தேவ – Vanthanam Vanthanamae Deva

வந்தனம் வந்தனமே தேவ – Vanthanam Vanthanamae Deva

பல்லவி

வந்தனம் வந்தனமே! தேவ துந்துமி கொண்டிதமே! – இது
வரையில் எமையே வளமாய்க் காத்த எந்துரையே, மிகத்தந்தனம்

சரணங்கள்

1. சந்ததஞ் சந்ததமே, எங்கள் தகு நன்றிக் கடையாளமே, – நாங்கள்
தாழ்ந்து வீழ்ந்து சரணஞ் செய்கையில் தயைகூர் சுரர்பதியே

2. சருவ வியாபகமும் எமைச் சார்ந்து தற்காத்ததுவே, – எங்கள்
சாமி பணிவாய் நேமி துதி, புகழ் தந்தனமே நிதமே!

3. சருவ வல்லபமதும் எமைத் தாங்கினதும் பெரிதே, – சத்ய
சருவேசுரனே, கிருபாகரனே, உன் சருவத்துக்குந்துதியே.

4. உன்தன் சருவ ஞானமும் எங்களுள்ளிந்திரியம் யாவையும் – பார்த்தல்
ஒப்பே தருங்காவலே உன்னருளுக்குத் தரும் புகழ் துதி, துதியே

5. மாறாப் பூரணனே எல்லா வருடங்களிலும் எத்தனை – உன்றன்
வாக்குத் தவறாதருளிப் பொழிந்திட்ட வல்லாவிக்குந் துதியே

Vanthanam Vanthanamae Deva song lyrics in english 

Vanthanam Vanthanamae Deva Thunthumi Kondithamae – ithu
Varaiyil Emaiyae Valamaai kaaththa Enthuraiyae Migaththanthanam

1.Santhatha santhathame Engal Thagu Nantri kadaiyaalamae – Naangal
Thaazhnthu veelnthu Saranaj seikaiyil Thayai koor surar pathiyae

2. Saruva viyaabakamum Emai saarntha tharkaaththathuvae – Nangal
Saami Panivaai Neami thuthi Pugal thanthanamae Nithamae

3. Saruva vallapamathum Emai Thaanginathum Pearithae – Sathya
saruveshuranae Kirubakaranae Un saruvaththugunthuthiyae

4. Unthan saruva Gnanamum Engalukullanthiriyum Yaavaiyum- Paarththaal
Oppae Tharngavalae Unnarulukkuae Tharum pugal thuthu, Thuthiyae

5.Maaraa poorananae Ella varudangalilum Eththanai – untran
Vakki tharaatharuli Pozhinthittta Vallavikkunth thuthiyae

அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை;

And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

ஆதியாகமம் | Genesis: 3: 4

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo