வேறு ஜென்மம் வேணும் – Vearu Jenmam Veanum Lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

வேறு ஜென்மம் வேணும் – Vearu Jenmam Veanum Lyrics

பல்லவி

வேறு ஜென்மம் வேணும்,-மனம்
மாறுதலாகிய உள்ள சுத்தி என்னும்

சரணங்கள்

1. கூறு பரிசுத்தர் மாறிலா தேவனின்
தேறுதலான விண்பேறு பெற இங்கே; – வேறு

2. பாவசுபாவமும் ஜீவியமும் மாறத்
தேவனின் சாயலை மேவுவதாகிய; – வேறு

3. மானிடரின் அபிமானத்தினாலல்ல,
வானவரின் கிருபா தானமாய் வரும்; – வேறு

4. ஒன்றான ரட்சகர் வென்றியை நம்பி,
மன்றாடுவோருக்கு ஒன்றுவதாகிய; – வேறு

5. மைந்தர் கெடாமல் உகந்து ஈடேறவே,
சொந்த மகன்தனைத் தந்த பிதா அருள்; – வேறு

6. மண்ணினில் பத்தராய் நண்ணி நடக்கவும்,
விண்ணினில் தூயராய் தண்ணளி கொள்ளவும்; – வேறு

Vearu Jenmam Veanum Lyrics in English

Vearu Jenmam Veanum – Manam
Maaruthalagiya Ulla Suththi Ennum

1.Kooru Parisuththar Maarilla Devanin
Thearuthalaana Vinpearu Pera Engae

2.Paava subavamum Jeeviyamum Maara
Devanin Saayalai Meavuvathaakiya

3.Maanidarin Abimaanaththinaalalla
Vaanavarin Kiruba Thaanamaai Varum

4.Ontraana Ratchakar Ventriyai Nambi
Mantraaduvorukku Ontruvathaakiya

5.Mainthar Keadamal Uganthu Eedearavae
Sontha Maganthanai Thantha Pitha Arul

6.Manninil Baktharaai Nanni Nadakkavum
Vinninil Thooyaraai Thannali Kolzhavum

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
1 Comment

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo