இரட்சகரே என் இயேசுவே – Ratchakarae En Yesuvae

இரட்சகரே என் இயேசுவே – Ratchakarae En Yesuvae

இரட்சகரே என் இயேசுவே
நான் நம்பும் நங்கூரமே

உம்மையே ஆராதிப்பேன் – நான்
உம்மையே ஆராதிப்பேன் – 2

1.தூயரே உம் அன்பை நினைக்கையில் – என்
துயரம் யாவும் மறக்கிறேன்
இயேசுவே உம் அன்பை ருசிக்கையில்
யாவுமே உம்மிடம் என்றுணர்ந்தேன் – 2

தூயவரே என் துணையாளரே
துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே – 2

2.செட்டையின் நிழலில் அடைக்கலம்
உம் சத்தியம் எனக்கு கேடகமே
வேடனின் கண்ணிக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும்
தப்புவிக்கும் தெய்வம் நீர் தானே – 2 (உம்)

அடைக்கலமே என் தெய்வமே
துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே – 2

3.உன்னதரே உந்தன் (சமூகத்திலே) நிழல் தனிலே
தங்கும் எனக்கு தயக்கம் இல்லை
நான் நம்பும் என் தேவன் நீர் தானே
யெகோவாயிரே பார்த்துக் கொள்வீர் – 2

நம்பிக்கையே என் நல்மேய்ப்பரே (நங்கூரமே)
துதிக்கும் கனத்திற்கும் பாத்திரரே

Ratchakarae En Yesuvae song lyrics in english

Ratchakarae En Yesuvae
Naan Nmabum Nangooramae

Ummaiyae Aarathippean Naan
Ummaiyae Aarathipean-2

1.Thooyarae Um Anbai Nianaikaiyil En
Thooyaram Yaavum Marakkirean
Yesuvae Um Anbai Rusikkaiyil
Yaavime Ummidam Entrunarnthean -2

Thuyavarae En Thunaiyalarae
Thuthikkum Kanaththirkkum Paathirarae-2

2.Seattaiyin Nizhalil Adaikkalam
Um Saththiyam Enakku Keadagmae
Vedanain Kannikkum Kollai Noaikkum
Thappuvikkum Deivam Neer Thanae-2 (um)

Adaikkalamae En Deivmae
Thuthikkum Kanaththirkkum Paathirarae-2

3.Unnatharae Unthan (Samugaththilae) Nizhal thanilae
Thangum Enakku Thayakkam Illai
Naan Nambum En Devan Neer Thanae
Yohivayirae Paarthu Kolveer-2

Nambikkaiyae En Nalmeipparae (Nangooramae)
Thuthikkum Kanaththirkkum Paathirarae-2

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo