நான் நானாக வருகிறேன் – Nan nanaga varugiren

நான் நானாக வருகிறேன் – Nan nanaga varugiren

நான் நானாக வருகிறேன்
என் தகப்பனே
என்னை தானாக தருகிறேன்
என் தகப்பனே-2

உம்மை துதிக்க வந்தேன்
போற்ற வந்தேன்
வாழ்த்துகிறேன்
வரவேற்கிறேன்
உம்மை துதிக்க வந்தோம்
போற்ற வந்தோம்
வாழ்த்துகிறோம்
வரவேற்கிறோம்

உம்மை வரவேற்கிறோம்

எந்தன் நெருக்கத்திலே
உம்மை நோக்கி நெருங்கினேன்
எந்தன் நெருக்கத்திலே
பெருக்கத்தை நீர் பெருக்கினீர்
என் கிரியை அல்லவே
உம் கிருபை அல்லவோ
என் நீதி அல்லவே
உம் நீதி அல்லவோ
நான் சிறுக சிறுகணும்
நீங்களோ பெருக பெருகனும்-2

எந்தன் அற்பமான ஆரம்பத்தில்
உமை அழைத்தேன்
எந்தன் அற்பத்தை நீர்
அற்புதமாய் மாற்றினீர்
என் சுயமல்லவே,
உம் புயமல்லவோ
என் தேவை அல்லவே
உம் சேவை அல்லவோ
நான் சிறுக சிறுகணும் நீங்களோ பெருக பெருகனும் -2

நான் நானாக வருகிறேன்
என் தகப்பனே
என்னை தானாக தருகிறேன்
என் தகப்பனே-2

உம்மை துதிக்க வந்தேன்
போற்ற வந்தேன்
வாழ்த்துகிறேன்
வரவேற்கிறேன்
உம்மை துதிக்க வந்தோம்
போற்ற வந்தோம்
வாழ்த்துகிறோம்
வரவேற்கிறோம்
உம்மை வரவேற்கிறோம்

நான் துதிக்க வேண்டும்
ஆவியால் நிரம்ப வேண்டும்
உம்மை உயர்த்த வேண்டும்
உமக்காய் வாழ வேண்டும்.

Nan nanaga varugiren song lyrics in English

Nan nanaga varugiren
En thagappaney
Ennai thaanaga tharugiren
En thagappaney

Ummai thuthika vanthen
Pottra vanthen
Vazhthugiren
Varaverkiren
Ummai thuthika vanthom
Pottra vanthom
Vazhthugirom
Varaverkirom

Ummai varaverkirom

Enthan nerukathiley
Ummai noki nerunginen
Enthan nerukathiley
Perukathai neer perukineer
En kiriyai allave
Um kirubai allavo
En neethi allave
Um neethi allavo
Nan siruga siruganum
Neengalo peruga peruganum

Enthan arpamana Aarambathil
Umai azhaithen
Enthan arpathai neer
Arputhamai matrineer
En suyamallavey
Um puyamallavo
En thevai allavey
Um sevai allavo
Nan siruga siruganum neengalo peruga peruganum

Nan nanaga varugiren
En thagappaney
Ennai thaanaga tharugiren
En thagappaney

Ummai thuthika vanthen
Pottra vanthen
Vazhthugiren
Varaverkiren
Ummai thuthika vanthom
Pottra vanthom
Vazhthugirom
Varaverkirom
Ummai varaverkirom

Nan thuthika vendum
Aaviyal niramba vendum
Ummai uyartha vendum
Umakai vazha vendum

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo