யூதரின ராஜசிங்கம் இன்று – Yudharina Raja Singam Intru

யூதரின ராஜசிங்கம் இன்று – Yudharina Raja Singam Intru

யூதரின ராஜசிங்கம் இன்று உயிர்த்தெழுந்தாரே !
மரணத்தை சிலுவையில் ஜெயித்தெழுந்தாரே !!
பாவத்தை களைந்திட
சாபக்கூர் ஒடித்திட
தந்தை சித்தம் நிறைவேற்றிட
மனு மகிமை ஏற்றிட !!! – யூதரின

1.வானிலும் பூவிலும் மகிமை ஓங்கவே
வாழ்விலும் தாழ்விலும் அன்பாகவே
போதகங்கள் அற்புதங்கள் செய்து மீட்டாரே !
ஜீவன் தந்த தேவன் நித்திய ஜீவன் ஆனாரே !! – யூதரின

2.கோரமா பாவிகளாம் நம்மை கழுவிட
கொல்கதா மேட்டினில் குருதி சிந்தியே
பேதமின்றி சேதமின்றி காத்த தேவனே !
வாழ்வு ஈந்த வல்ல பரனை வணங்கி மகிழுவோம் !! – யூதரின

Yudharina Raja Singam Intru song lyrics in english

Yudharina Raja Singam Intru Uirtheluntharae
Maranththai Siluvaiyil Jeyitheluntharae
Paavaththai Kalainthida
Saabakkoor Odthithida
Thanthai Siththam Niraivettrida
Manu Magimai Yeattrida

1.Vaanilum Poovilum Magimai Oongavae
Vaalvilum Thaalvilum Anbagavae
Pothangangal Arputhangal Seithu Meettarae
Jeevan Thantha Devan Niththiya Jeevan Aanarae

2.Korama Paavikalaam nammai Klauvida
Kolkatha Meattinil Kuruthi Sinthiyae
Pethamintri Seathamintri Kaatha Devanae
Vaalvu Entha Valla Paranai Vanagi Magiluvom

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo