สิ่งเดียว ONE THING | No Lyrics | Thai Christian Worship Song | 泰语敬拜

สิ่งเดียว ONE THING | No Lyrics | Thai Christian Worship Song | 泰语敬拜

เพลง สิ่งเดียว | W501

Verse 1
ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า
ให้ข้าได้พักอาศัย ในพระนิเวศน์
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า
เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก
โปรดตั้งชีวิตข้าสูง บนศิลา
ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์

Chorus
ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์
แห่งพระนิเวศน์พระองค์
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์
ในรักที่มั่นคง
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล
เมื่อข้าเสาะแสวงหา
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว

End
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว

Bridge
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

One thing by W501 Thailand Christian Worship Songs
Mission Support Channel
Order an Audio CD / Flash Drive to provide support
For more information: www.facebook.com/w501.org

To download Backing Track, lyrics and chords of this song at
http://www.w501.org/song/one-thing

✘ Worship Everywhere is the place to share worldwide Christian Worship Music. We don’t restrict ourselves to a certain genre or languages Just share #worshipmusic for Jesus.
──────────────────────────
🏳️
If you are the owner of any content that has been uploaded on this channel and you want it removed please contact us and we will resolve the issue immediately.
#สิ่งเดียว #Jesus #worshipeverywhere #goodmusic

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo