அரூபியே அரூப சொரூபியே – Aarubiyae Arooba Sorubiyae

அரூபியே அரூப சொரூபியே – Aarubiyae Arooba Sorubiyae

ஆரூபியே அரூப சொரூபியே – எமை
ஆளும் பரிசுத்தரூபியே அரூப சொரூபியே.
திருவிணா டுறை நிதான கருணையா திபதி மோன
சுரநரர் வணங்கும் வான ஒரு பரா பர மெய்ஞ்ஞான – அரூ

சரணங்கள்

1.ஆதி காரண அரூபியே – அசரீரி சத்ய
நீதி ஆரண சொரூபியே
வேத வாசக சமுத்ர ஓதும் வாய்மைகள் சுமுத்ர
தீதிலா துயர் விசித்ர ஜாதி யாருடபவித்ர- அரூ

2.சீரு லாவிய தெய்வீகமே –திரி முதல் ஒரு பொருள்
ஏரு லாவிய சிநேகமே
பாருளோர் பணிந்து போற்றும் ஆரிய அடியர் சாற்றும்
நேரமே புகழை ஏற்றும் வீரமாய் மனதை ஆற்றும்- அரூ

3.பக்தர் பாதகம் அடாமலே –பசா சுலகுடல்
சத்ரு சோதனை படாமலே
அத்தனார் தேவ கோபம் நித்ய வேதனைகள் சாபம்
முற்றும் மாறிடத் தயாபம் வைத்து நீடுன் ப்ரதாபம்.- அரூ

Aarubiyae Arooba Sorubiyae song lyrics in English 

Aarubiyae Arooba Sorubiyae – Emai
Aalum Parisuththa Roobiyae Arooba Sorubiyae
Thiru Vinaadurai Nithaana Karunai Aathibathi Mona
Suranarar Vanangum Vaana Oru Paraa Para Meingnana

1.Aathi Kaarana Arooviyae Asareeri Sathya
Neethi Aarana Sorubiyae
Vedha Vaasaga Samuthra Oothum Vaaimaigal Sumuthra
Theethilaa Thuyar Visithra Jaathi Yaarudapavithra

2.Seeru Laaviya Deiveegamae Thiri Muthal Oru Porul
Yearu Laaviya Sineagmae
Paarulor Paninthu Pottrum Aariya Adiyar Saattrum
Nearamae Pugalai Yeattrum Veeramaai Manathai Aattrum

3.Bakthar Paathagam Adaamalae Pasaa Sulagudal
Sathru Sothanai Padaamalae
Aththanaar Deva Kobam Nithya Vedhanaigal Saabam
Muttrum Maarida Thayaabam Vaithu Needun Pirathaabam

சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று.

And the evening and the morning were the fourth day.

ஆதியாகமம் | Genesis: 1: 19

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo