தெய்வாசன முன் நிற்பீரே – Deivaasana Mun Nirpeerae

தெய்வாசன முன் நிற்பீரே – Deivaasana Mun Nirpeerae

1. தெய்வாசனமுன் நிற்பீரே
சேவகத் தூதர் சேனையே
பண் மீட்டி விண்ணில் பாடுவர்
பொன்முடி மாண்பாய் சூடுவர்.

2. சன்னிதி சேவை ஆற்றுவர்
இன்னிசை பாடிப் போற்றுவர்
நாதரின் ஆணை ஏற்றுமே
மேதினியோரைக் காப்பரே

3. நாதா, உம் தூதர் நாளெல்லாம்
நடத்திட நற்பாதையாம்
மாலை இராவின் தூக்கத்தில்
சீலமாய்க் காக்க பாங்கினில்

4. எத்தீங்கு பயம் சேதமே
கர்த்தா, தொடாது எங்களை
வாணாள் முடிந்தும் பாதமே
மாண்பாகச் சேர்வோம் தூதரை.

Deivaasana Mun Nirpeerae  song lyrics in English 

1.Deivaasana Mun Nirpeerae
Sevaga Thoothar Seanaiyae
Pan Meetti Vinnil Paaduvar
Ponmudi Maanpaai Sooduvaar

2.Sannithi Seavai Aattruvar
Innisai Paadi Pottruvar
Naatharin Aanai Yeattrumae
Meathiniyorai Kapparae

3.Naatha Um Thoothar Naalellaam
Nadaththida Narpaathaiyaam
Maalai Eraavin Thookkaththil
Seelmaai Kaakka Paanginil

4.Eththeengu Bayam Saethamae
Karththaa Thodaathu Engalai
Vaanaal Mudinthum Paathamae
Maanpaaga Searvom Thootharai

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo