மாமனோகரா இவ்வாலயம் – Maamanokaraa Ivvaalayam

மாமனோகரா இவ்வாலயம் – Maamanokaraa Ivvaalayam

பல்லவி

மாமனோகரா! இவ்வாலயம்-வந்தருள் கூரும்,
மாமனோகரா! பராபரா!

சரணங்கள்

1. பூமியாளும் நாதனே, நரர்
போகம் நாடும் நீதனே!
நாமே வாழ்த்தும் தாசர் நடுவில்
தாமதம் இல்லாமல் எழுந்தருள்! – மா

2. நாதனே, இவ்வாலயத்தை
நலமாய்த் தந்தாய் தாசர்க்கே;
பாதம் போற்றி வாழ்த்துவோம்; குரு
பரனே, பராபரா, தினம். – மா

3. நின் திருத்தயை பொறுமை
நின் திரு மகிமையும்
சந்தமாய் நிறைந்திட இதில்
சந்ததம் ஈவாய் நின் ஆசியை. – மா

4. தோத்திரம் ஜெபம் தியானம்,
தூய்மையாம் பிரசங்கமும்,
பார்த்திபா இவ்வாலயத்தில்
பக்தியாகவே நடந்திட. – மா

5. நீதி ஞாயம் தெய்வபக்தி,
நேர்மைபேதத் தியானமும்
நாதனில் விசுவா சமும் மிஞ்சி
நன்கு போற்ற தாசர்க்கருள் புரி. – மா

Maamanokaraa Ivvaalayam song lyrics in english 

Maamanokaraa Ivvaalayam Vantharul Koorum
Maamanokaraa Parraparaa

1.Boomiyaalum Naathanae Narar
Pogam Naadum Neethanae
Naamae Vaalththum Thaasar Naduvil
Thaamatham Illamal Eluntharul

2.Naathanae Ivvaalayaththai
Nalamaai Thanthaai Thaasarkkae
Paatham Pottri Vaalththuvom
Guru Paranae Paraaparaa Thinam

3.Nin Thiruththayai Porumai
Nin Thiru Magimaiyum
Santhamaai Nirainthida Ithil
Santhatham Eevaai Nin Aasiyai

4.Thoththiram Jebam Thiyaanam
Thooimaiyaam Pirasangamum
Paarththibaa Ivvaalayaththil
Bakthiyaagavae Nadanthida

5.Neethi Gnaayam Deiva Bakthi
Nearmai Peatha Thiyanamum
Naathanil Visuvaasamum Minji
Nangu Pottra Thaasarkkarul Puri

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo