யேசுவே திருச்சபை ஆலயத்தின் – Yesuvae Thirusabai Aalayaththin

யேசுவே திருச்சபை ஆலயத்தின் – Yesuvae Thirusabai Aalayaththin

பல்லவி

யேசுவே திருச்சபை ஆலயத்தின்
என்றும் நிலைக்கும் மூலைக்கல்.

அனுபல்லவி

பேசற் கரிய மூலைக்ககல் அவர்
பெரும் மாளிகையைத் தாங்கும் கல். – யேசுவே

சரணங்கள்

1. ஆகாதிதென்று வீடு கட்டுவோர்
அவமதித்திட்ட இந்த கல்;
வாகாய் ஆலய மூலைக் கமைந்து
வடிவாய்த் தலைக்கல்லான கல். – யேசுவே

2. ஆலயமெல்லாம் இசைவாய் இணைக்கும்
அதிசயமான அன்பின் கல்;
ஞாலத்துப் பல ஜாதிகள் தமை
நட்புற ஒன்றாய்ச் சேர்க்கும் கல். – யேசுவே

3. ஒப்பில்லா அரும் மாட்சிமை யுறும்
உன்னத விலைபெற்ற கல்;
எப்போதும் பரஞ்சோதியாய் நீதி
இலங்கும் சூரியனான கல். – யேசுவே

4. காற்றுக்கும் கன மழைக்கும் அசையா
கடிய மாபலமான கல்;
மாற்றிக் கலியை ஆற்றுத் துயரைத்
தேற்றி சபையைக் காக்குங் கல். – யேசுவே

5. என்றும் கட்டுவோம் இந்த ஆலயத்தை,
எழிலுறவே இக் கல்லின்மேல்;
நன்றாய் இக்கல்லில் நம்பிக்கை வைப்போன்
நாணம் அடையாள மெய்தானே. – யேசுவே

Yesuvae Thirusabai Aalayaththin song lyrics in english

Yesuvae Thirusabai Aalayaththin
Entrum Nilaikkum Moolaikkal

Peasar kariya Moolaikkai Avar
Perum Maaligaiyai Thaangum Kal

1.Aagathithentru Veedu Kattuvoar
Avamathithitta Intha Kal
Vakaai Aalaya Moolai kamainthu
Vadivaai Thalaikallaana Kal

2.Aalayamellam Isaivaai Inaikkum
Athisayamana Anbin Kal
Gnalaththu Pala Jaathigal Thamai
Natpura Ontraai Searkkum Kal

3.Oppilla Arum Maatchimaiyurum
Unnatha vilaipettra kal
Eppothum Paranjothiyaai Neethi
Elangum Sooriyanana Kal

4.Kattrukkum Kana Malaikkum Asaiya
Kadiya Maapalamaana Kal
Maattri Kaliyai Aattru Thuyarai
Theattri Sabaiyai Kaakkum Kal

5.Entrum Kattuvom Intha Aalayaththai
Ezhiluravae Ekkallinmael
Nantraai Ekkallil Nambikkai Vaipoan
Naanam Adaiyala Meithanae

பிதாவாகிய தேவனாலும், நம்முடைய இரட்சகராயிருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும், கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.
In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;
தீத்து : Titus:1:2

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo