మరచిపోలేదే మమ్మును ఎపుడు యేసయ్యా – Marachipoledhe mammunu epudu Yesayyaa

Deal Score+1
Deal Score+1

మరచిపోలేదే మమ్మును ఎపుడు యేసయ్యా – Marachipoledhe mammunu epudu Yesayyaa

మరచిపోలేదే మమ్మును ఎపుడు యేసయ్యా
తొలగిపోనీక మాపైనుండి నీ దయ
నీ ప్రేమకు కొలతే లేదయా
ఏమిచ్చినా ఋణము తీరదయా
నిన్నే స్తుతియించెదమయ్యా

మాకు కాదు ఏ మాత్రమును
నీ నామమునకే మహిమ కలుగును

1. నెరవేర్చితివి పనులన్నిటిని
ఫలమేమి పోనీయలేదే
ఆశీర్వదించినావే – మమ్మాశీర్వదించినావే
సహాయము కేడెము నీవే

2. బదులిచ్చితివి మొరలన్నిటికి
తలదించుకోనీయలేదే
అభివృద్ధి చేసినావే – మమ్మభివృద్ధి చేసినావే
సహాయము కేడెము నీవే

3.గెలిపించితివి ప్రతి సమరములో
అపకీర్తి రానీయలేదే
ఆనందపరచినావే – మమ్మానందపరచినావే
సహాయము కేడెము నీవే

Marachipoledhe mammunu epudu Yesayyaa song lyrics in english

Marachipoledhe mammunu epudu Yesayyaa
Tholagiponeeka maapainundi nee Dhaya
Nee premaku kolathe ledhayaa
Yemichchinaa runamu theeradhayaa
Ninne Sthuthiyinchedhamayyaa
Maaku kaadhu ye maathramunu
Nee naamamunake mahima kalugunu

1. Neraverchithivi panulannitini
Phalamemi poneeyaledhe
Aasheervadhinchinaave – Mammaasheervadhinchinaave
Sahaayamu Kedemu Neeve

2. Badhulichchithivi moralannitiki
Thaladhinchukoneeyaledhe
Abhivrudhdhi chesinaave – Mammabhivrudhdhi chesinaave
Sahaayamu Kedemu Neeve

3. Gelipinchithivi prathi samaramulo
Apakeerthi raaneeyaledhe
Aanandhaparachinaave – Mammaanandhaparachinaave


whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo