ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ – Nee nanna aashrayavu nee

Deal Score0
Deal Score0

ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ – Nee nanna aashrayavu nee

ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು
ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನೀ ನನ್ ದೇವಾ

ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೊರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ
ಹರಸಿ ನನ್‌ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲಾ
ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೆ ಸರ್ವವೆಂದು
ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ

ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನೀ ನನ್ನ ವೈಧ್ಯನು
ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿನು ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ
ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನೂ ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ
ನೀ ನನ್ನ ಮುಂಬಲವು ನೀ ನನ್ ದೇವಾ

Nee nanna aashrayavu nee song lyrics in english

Nee nanna aashrayavu nee nanna kotteyu
nee nanna prananatha nee naan deva

Aradhisuve poorna hrudyadindha
harasi naan mukha jeevamanavella
Sevee maaduve neene sarvavendhu
dasanu naa dasanu naa devaa

Nee nanna rakshakanu nee nanna vayidhyanu
nee nanna saamthruptiyu nee naan devaa
Nee nanna paalakanu nee nanna aashvasanee
nee nanna mumbalavu nee naan devaa

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo