నీదు ప్రేమ నాలో ఉంచి – Needhu Prema naalo

Deal Score+1
Deal Score+1

నీదు ప్రేమ నాలో ఉంచి – Needhu Prema naalo

నీదు ప్రేమ నాలో ఉంచి జీవమునిచ్చావు
నీదు రూపమే నాలో ఉంచి నన్ను చేసావు
మంటివాడను నన్ను నీవు మహిమపరిచావు
మరణపాత్రుడనైన నన్ను పరము చేర్చావు
ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా – నీకెంత నాపై కరుణయో
మరువగలనా నీ కృప – బ్రతుకంతయు (2)

తోడువైనావు నా నీడవైనావు
నీవు నాకు ఉండగా నాకు ఈ దిగులెందుకు
మంచి కాపరి నీవేనయ్యా నా యేసయ్యా
ఎంచలేనయ్యా నీ వాత్సల్యం ఓ మెస్సయ్యా
జీవితమంతా మరువలేనయ్యా ||నీదు ప్రేమ||

ప్రాణమైనావు నీవే ధ్యానమైనావు
అన్నీ నీవై చేరదీసి ఆశ్రయమైనావు
నీతిసూర్యుడా పరిపూర్ణుడా నిత్య దేవుడా
కీర్తనీయుడా కృపాపూర్ణుడా సత్యజీవుడా
నేను నిన్ను విడువలేనయ్యా ||నీదు ప్రేమ||

Needhu Prema naalo song lyrics in english

Needu prema naalo unchi jeevamunichhav
needu roopame nalo unchi nannu chesavu
manti vaadanu nannu nannu mahima parichavu
marana pathuruda nainnu nannu paramu cherchavu
yentha prema yesayya neekenta naapai karunayu
maruva galana nee krupa brathukanthayu

thodu vainavu naa needa vainaavu naa needa vainavu
neevu naaku undaga naku e digulenduku
manchi kaapari… nevenayya na yesayya
enchalenayya nee vatsalyam oo messaiah
jeevithamantha maruvalenayya

Praanamainavu neeve tyagamainavu
Anni neevai cheradesi ashrayam ainaavu
Nitya sooryudha… paripoornuda Nitya devuda
Keerthaneeyuda ……Krupa poornuda Satya jeevuda
Nenu ninnu viduvalenayya

jeevithamantha maruvalenayya

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo