நீர் போதும் நீர் போதும் – Neer Podhum Neer Podhum song lyrics

நீர் போதும் நீர் போதும் – Neer Podhum Neer Podhum song lyrics

நீர் போதும் நீர் போதும்
உம் அன்பு வினோதம்
நீர் போதும் நீர் போதும்
உம் அன்பு எப்போதும்

மாறாத அளவில்லா அன்பு உமது
உம் அன்பு போதும்-2
எதிர்பாரா நேசரின்அன்பு உமது
உம் அன்பு போதும்-2

எக்காலமும் எந்நேரமும் மாறாத அன்பு
எந்நிலையிலும் சூழ்நிலையிலும்
குறையாத அன்பு-2-நீர் போதும்

என் நெருக்கத்தில் துணை நின்ற நேசர் நீரே
உம்மை நம்பி வந்தேன்-2
என் கண்ணீரை துடைக்கின்ற தகப்பன் நீரே
உம்மை நம்பி வந்தேன்-2

எக்காலமும் எந்நேரமும் மாறாத அன்பு
எந்நிலையிலும் சூழ்நிலையிலும்
குறையாத அன்பு-2-நீர் போதும் (2)

நீர் போதும் … எக்காலமும்
நீர் போதும்…..எந்நேரமும்
உம் அன்பு வினோதம்
நீர் போதும் … எந்நிலையிலும்
நீர் போதும்…..சூழ்நிலையிலும்
உம் அன்பு எப்போதும்…

Neer Podhum Neer Podhum song lyrics in english

Neer Podhum Neer Podhum
Um Anbu Vinodham
Neer Podhum Neer Podhum
Um Anbu Eppodhum

Yekkalum enneramum maratha anbu
ennilaiyilum soolnilayilum kuraiyatha anbu
ekkalum enneramum maratha anbu
ennilaiyilum soolnilayilum kuraiyatha anbu
Neer Podhum Neer Podhum
Um Anbu Vinodham
Neer Podhum Neer Podhum
Um Anbu Eppodhum
Neer Podhum Neer Podhum
Um Anbu Vinodham

Maratha alavilla anbu umadhu
um anbu podhum um anbu podhum
ethirparatha nesarin anbu umadhu
um anbu podum um anbu podhum

En nerukathil thunai nindra nesar neere
ummai nambi vandhaen
en kanneerai thudaikindra thagappan neere
ummai nambi vandhaen ummai nambi vandhaen

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo