உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் – Ummal koodum ellaam koodum song lyrics

Deal Score+4
Deal Score+4

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் – Ummal koodum ellaam koodum song lyrics

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல (2)

எந்தன் பெலவீனத்தை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் கஷ்டங்களை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே (2)

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல (2)

எந்தன் தீமைகள் மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
எந்தன் துன்பங்களை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே (2)

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல (4)

கடன் தொல்லைகளை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே
கண்ணீர் பாதைகளை மாற்றிட உம்மால் கூடுமே (2)

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்
கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்ல (6)

Ummal koodum ellaam koodum Lyrics in English 

Ummal koodum ellaam koodum
koodatha kaariyam ontrumillai

Enthan belaveenathai maarttrida ummaal koodumey
Enthan kasatangalai maarttrida ummaal koodumey

Ummal koodum ellaam koodum
koodatha kaariyam ontrumillai (2)

Enthan theemaigal maarttrida ummaal koodumey
Enthan Thunbangal maarttrida ummaal koodumey (2)

Ummal koodum ellaam koodum
koodatha kaariyam ontrumillai (2)

Kadan Thollaigal maarttrida ummaal koodumey
Kaneer paathaigal maarttrida ummaal koodumey

Ummal koodum ellaam koodum
koodatha kaariyam ontrumillai (2)

 

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
1 Comment

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo