நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் – Neerae ellam Neerae ellam

நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் – Neerae ellam Neerae ellam

நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் உம்மை மட்டும் நோக்கி பார்ப்பேன் -2

பயமும் திகிலும் சூழ்கின்ற நேரம்..
ஆழியில் ஆழ்ந்து அமிழ்கின்ற நேரம்..
ஏசுவே நான் ஏசுவே நான் உம்மை மட்டும் நோக்கி பார்ப்பேன்
நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம்.. -2

தனிமை என்னை வாட்டும் நேரம்..
துயரத்தால் இதயம் நொறுங்கும் நேரம்.. (2)
ஏசுவே நான் ஏசுவே நான் உம்மை மட்டும் நோக்கி பார்ப்பேன்..
நீரே எல்லாம் நீரே ellam… -2

உள்ளம் சோர்ந்து கதறும் நேரம்
அனைவரும் என்னை வெறுக்கும் நேரம்.. (2)
ஏசுவே நான் ஏசுவே நான் உம்மை மட்டும் நோக்கி பார்ப்பேன்..
நீரே எல்லாம் நீரே ellam… -2
நீரே போதும் நீரே போதும் என் ஏசுவே.. -2

Neerae ellam Neerae ellam song lyrics in English

Neerae ellam Neerae ellam
Ummai mattum noki parpaen

Neerae ellam Neerae ellam
Ummai mattum noki parpaen

Bayamum thikilum soozhkintra neram
Aazhiyl aazhnthu amizhkintra neram

Esuvae naan Esuvae naan
ummai mattum noki parpaen

Neerae ellam Neerae ellam
Ummai mattum noki parpaen

Neerae ellam Neerae ellam
Ummai mattum noki parpaen

Thanimai ennai vattum neram
Thuyarathal ithayam norunkum neram

Esuvae naan Esuvae naan
ummai mattum noki parpaen

Neerae ellam Neerae ellam
Ummai mattum noki parpaen

Neerae ellam Neerae ellam
Ummai mattum noki parpaen

Ullam sornthu katharum neram
Anaivarum ennai verukum neram

Esuvae naan Esuvae naan
ummai mattum noki parpaen

Neerae ellam Neerae ellam
Ummai mattum noki parpaen

Neerae ellam Neerae ellam
Ummai mattum noki parpaen

Neerae pothum
Neerae pothum
Neerae pothum en esuvae

Neerae pothum
Neerae pothum
Neerae pothum en esuvae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo