ஆண்டவா மோட்சகதி நாயனே – Aandavaa Motchakathi Naayaganae Lyrics

Deal Score0
Deal Score0

ஆண்டவா மோட்சகதி நாயனே – Aandavaa Motchakathi Naayaganae Lyrics

ஆண்டவா மோட்சகதி நாயனே
மீண்டவா பாவிக் கிரங்கையனே

சரணங்கள்

1.நீண்ட ஆயுளுள்ளவா நெறிமறை கொடுத்தவா
தாண்டி உலகில் வந்தாயே தயாளமுள்ள யேசுவே

2.பெத்தலேக மூரிலே பிள்ளையாய்ப் பிறந்தாயே
சித்தம் வைத்திரங்கமாட்டாயோ தேவசீல மைந்தனே?

3.பாவியான மனுஷி உன் பாதமுத்தி செய்திட
ஜீவவாக்குரைக்கவில்லையோ தேற்றல் செய்யும் மீட்பரே?

4.பேதலித்த சீமோனைப் பேணிமுகம் பார்த்தாயே
ஆதரவுநீ தான் அல்லவோ அருமையுள்ள அப்பனே?

5.கொல்கதா மலையிலே குருசினில் தொங்கையிலே
பொல்லாருக்கிரங்கவில்லையோ பொறுமையுள்ள தேவனே?

6.பாவவினை தீர்க்கவே பாடு மிகப் பட்டாயே
கோபமின்றி என்னை நோக்காயோ குருசில் அறையுண்டவா?

Aandavaa Motchakathi Naayaganae lyrics in english 

Aandavaa Motchakathi Naayaganae
Meendavaa Paavi Kirankaiyanae

1.Neenda Aayulllavaa Nearimarai Koduththavaa
Thaandi Ulagil Vanthaayae Thayaalamulla Yesuvae

2.Bethelegamoorilae Pillaiyaai Piranthaaiyae
Siththam vaithirangamaattaayo Devaseela Mainthanae

3.Paaviyaana Manushi Un Paathamuththi Seithida
Jeeva Vakkuraikka Villaiyo Theattral Seiyum Meetparae

4.Bethaliththa Seemonai Peanimgam Paarththaayae
Aatharauv Nee Thaan Allavo Arumaiyulla Appanae

5.Golgatha Malaiyilae Kurusinil Thongaiyilae
Pollarukkiranga Villaiyo Porumaiyulla Devanae

6.Paavavinai Theerkkavae Paadu Miga Pattayae
Kobamintri Ennai Nokkaayo Kurusil Aaraiyundavaa

அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி: நீ கர்ப்பவதியாயிருக்கும்போது உன் வேதனையை மிகவும் பெருகப்பண்ணுவேன்; வேதனையோடே பிள்ளை பெறுவாய்; உன் ஆசை உன் புருஷனைப் பற்றியிருக்கும், அவன் உன்னை ஆண்டுகொள்ளுவான் என்றார்.
Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.
ஆதியாகமம் | Genesis: 3: 16

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo