இரட்சகரே -Ratchakare

Deal Score0
Deal Score0

இரட்சகரே இரட்சகரே
இரட்சகரே இயேசு நாதா
மாயையான உலகினில்
சிக்கி நான் தவித்தேனே
பாசமாக வந்திறங்கி
பாவி என்னை மீட்டீரே

இனி வேண்டாம் இனி வேண்டாம்
இந்த உலகம் இனி வேண்டாம்
நீர் போதும் நீர் போதும்
உம் அன்பு மாத்திரம் போதும்

அழகு மாயை
செல்வம் எல்லாம் மாயை
பதவி மாயை
காணும் எல்லாம் மாயை
நித்தியமானவரே பற்றிடுவேன் உம்மையே
சார்ந்து வாழ்ந்திடுவேன்
உமது சமுகத்திலே- இயேசுவே

முந்தினவைகளை நான் நினைக்கவில்லை
பூர்வமானதை சிந்திக்கவும் இல்லை
திறந்த வாசலை எனக்கு முன்பாய்
வைத்த தேவன் நீரல்லோ
உம்மையே சார்ந்திடுவேன்- நான்
உமக்காக வாழ்ந்திடுவேன்.

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
Logo
Register New Account
Reset Password
Accept for latest songs and bible messages
Dismiss
Allow Notifications