பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்-Prasanam um prasanam

Deal Score0
Deal Score0

Lyrics
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
சபையை நிரப்பணுமே
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
சபையை நிரப்பணுமே

பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
நிரம்பி வழியணுமே
பிரசன்னம் உம் பிரசன்னம்
நிரம்பி வழியணுமே

உம் பிரசன்னத்தால்
பர்வதம் உருகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
தடைகள் விலகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
பர்வதம் உருகுமே
உம் பிரசன்னத்தால்
தடைகள் விலகுமே

உம் பிரசன்னம் நிரம்பணுமே
என்னில் நிரம்பி வழியணுமே
உங்க பிரசன்னம் நிரம்பணுமே
என்னில் நிரம்பி வழியணுமே

Prasanam um prasanam
Sabauyai Nirappanumae -2

Prasanam um prasanam
Nirambi Vazhiyanumae-2

um prasanathal
Parvatham urugumae
um prasanathal
Thadaigal Vilagumae -2

um prasanam nirambanumae
Ennil Nirambi Vazhiyanumae -2

Presence your presence
Should fill the Church
Presence your presence
Should fill the Church

Presence your presence
Should overflow
Presence your presence
Should overflow

By your presence
Mountain Melts
By your presence
Barriers move
By your presence
Mountain Melts
By your presence
Barriers move

Your presence should fill
Should Overflow in me
Your presence should fill
Should Overflow in me

B
பிரசன்னம் உம்
G#m
பிரசன்னம்
E. F#
சபையை நிரப்பணுமே
B
பிரசன்னம் உம்
G#m
பிரசன்னம்
E. F#
சபையை நிரப்பணுமே
C#m
பிரசன்னம் உம்
A. E/G#
பிரசன்னம்
F#. E
நிரம்பி வழியணுமே
F#.
பிரசன்னம் உம்
C#/F
பிரசன்னம்
E/F#. E
நிரம்பி வழியணுமே
B
உம் பிரசன்னத்தால்
G#m
பர்வதம் உருகுமே
B/Eb
உம் பிரசன்னத்தால்
E. F#
தடைகள் விலகுமே
B
உம் பிரசன்னத்தால்
G#m
பர்வதம் உருகுமே
B/Eb
உம் பிரசன்னத்தால்
E F#
தடைகள் விலகுமே
C#m
உம் பிரசன்னம்
F#. B. G#m
நிரம்பணுமே
C#m
என்னில் நிரம்பி
F#. B. Bbm G#/C
வழியணுமே
C#m
உங்க பிரசன்னம்
F#. B. G#m
நிரம்பணுமே
C#m
என்னில் நிரம்பி
F#. E
வழியணுமே

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   Accept for latest songs and bible messages
   Dismiss
   Allow Notifications