சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலைவர் – Sabayagiya sarirathukku song lyrics

சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலைவர் – Sabayagiya sarirathukku song lyrics

சபையாகிய சரீரத்துக்கு தலைவர் நீங்கதானைய்யா
சபையாகிய இந்த சரீரத்துக்கு தலைவர் நீங்கதானைய்யா
அவரே முந்தின பேருமானர்
அவரே எல்லோரிலும் பெரியவர்-2-சபையாகிய சரீரத்துக்கு

1.இருளின் ஆதிக்கத்தில் இருந்த எங்களை மீட்டவரே-2
அன்பின் குமாரனின் இராஜ்யத்தில் எங்களை சேர்ப்பவரே-2
எங்களை சேர்ப்பவரே

எங்க தலைவர் நீங்கதானைய்யா
எங்க முதல்வரும் நீங்கதானைய்யா-2-சபையாகிய சரீரத்துக்கு

2.உனக்கு எதிரான ஆயுதங்கள் ஒன்றும் வாய்ப்பதில்லை-2
யாக்கோபுக்கு எதிரான மந்திரம் ஒன்றும் இல்லை-2
தந்திரம் எதுவும் இல்ல

எங்க தலைவர் நீங்கதானைய்யா
எங்க முதல்வரும் நீங்கதானைய்யா-2-சபையாகிய சரீரத்துக்கு

Sabayagiya sarirathukku song lyrics in english


Sabayagiya sarirathukku
Thalaivar neengadhanaiya

Sabayagiya indha sarirathukku
Thalaivar neengadhanaiya

Avarae mundhina payrumaanavar
Avarae ellorilum periyavar

Avarae mundhina payrumaanavar
Avarae ellorilum periyavar

Sabayagiya sarirathukku
Thalaivar neengadhanaiya

Sabayagiya indha sarirathukku
Thalaivar neengadhanaiya

Irulin aadhikkathil irundha
Yengalai meettavarae
Irulin aadhikkathil irundha
Yengalai meettavarae

Anbin kumaranin rajiyathil
Yengalai serppavarae
Anbin kumaranin rajiyathil
Yengalai serppavarae
Yengalai serppavarae

Yenga thalaivar neengadhanaiya
Yenga mudhalvarum neengadhanaiya
Yenga thalaivar neengadhanaiya
Yenga mudhalvarum neengadhanaiya

Sabayagiya sarirathukku
Thalaivar neengadhanaiya

Unakku yedhirana aayudhangal
Ondrum vaaippadhillai
Unakku yedhirana aayudhangal
Ondrum vaaippadhillai

Yakobuku yedhirana
Mandhiram ondrum illai
Yakobuku yedhirana
Mandhiram ondrum illai
Thandhiram yedhuvum illa

Yenga thalaivar neengadhanaiya
Yenga mudhalvarum neengadhanaiya
Yenga thalaivar neengadhanaiya
Yenga mudhalvarum neengadhanaiya

Sabayagiya sarirathukku
Thalaivar neengadhanaiya

Sabayagiya sarirathukku
Thalaivar neengadhanaiya

Avarae mundhina payrumaanavar
Avarae ellorilum periyavar
Avarae mundhina payrumaanavar
Avarae ellorilum periyavar

Yenga thalaivar neengadhanaiya
Yenga mudhalvarum neengadhanaiya
Yenga thalaivar neengadhanaiya
Yenga mudhalvarum neengadhanaiya

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo