சேனைகளின் கர்த்தரே நின் – Senaigalin Karthare Nin

JOLLEE ABRAHAM
Deal Score+1
Deal Score+1

சேனைகளின் கர்த்தரே நின் – Seanaigalin Karthare Nin

பல்லவி

சேனைகளின் கர்த்தரே ! நின்
திருவிலம் அளவற இனிதினிதே!

அனுபல்லவி
வானவானங்கள் கொள்ளாத
ஈன ஆன்மாவைத் தள்ளாத .-சேனை

சரணங்கள்

1.திருவருளிலமே , கணுறும் உணரும்
தெருளம்பகமே, இனிதுரும் நிமிசமிது -சேனை

2.ஈண்டடியார் கேட்டிடும் நின்வசனமிதே , இனிதே !
இகபர நலமொளிர் இதமிகு பெயருள
எமதரசெனும் நய .- சேனை

3.புவியோர் பதிவான் புகநிதியே !
புனருயி ருறுமுழுக் கருளினிதே!
புதுவிடமே ,புகுமனமே ,புதுமதியே !
புரிவோடு இனிதருள் ! -சேனை

4.பேயொடே புவி பேதை மாமிசம்
பேணிடாதடியாருனைப்
பேறு தந்தவேனே; எனச்சொலி
பேனிடத்துணை ஈவையே !
பேசருமுன்னந்தம் பேதைகளின் சொந்தம் பேதமிலானந்தம்
பிசகொழியே, திடமளியே!
பெருமலையினிலரு முயிர் தரும் .- சேனை

5.ஆலய மது நிறைவாக ,
அவைக் குறை வொழிநதேக
அவரவருனதில மெனமன விடர்சாக
அருளும் பொருளுந் தெருளும் செறிந்திடும் ,
ஆலய பர னேச
ஆசுக மது வீச,
ஆரண மொழி பேச
ஆ புது எருசலையாம்
ஆலய மொரு நிலையாம்
அது நிக ரெது?- சேனை

Senaigalin Karthare Nin song lyrics in english 

Seanaigalin Karthare Nin
Thiruvilam Alavara Inithithae

Vaanavanagla Kolllatha
Eena Aanmaavai Thallaatha

1.Thiruvalilamae Kanarum Unarum
Thearumpagamae Inithurum Nimisamithu

2.Eendadiyaar Keattidum Nin Vasamithae Inithae
Egapara Nalamolir Itha Migu Yearula
Emathara Seanum Naya

3.Puviyor Pathivaan Puganithiyae
Punaruyir Urumulu Karulinithae
Puthuvidamae Pugu Manamae Puthumathiyae
Purivodu Initharul

4.Peayodae Puvi Peathai Mamisam
Peanidaathadiyaar Unai
Pearu Thanthaveanae Ena soli
Peanidaththunai Eevaiyae
Peasaru Munnantham Peathaikalin Sontham Peathamilanantham
Pisakoliyae Thidamaliyae
Pearumalai Inilarumuyir Tharum

5.Aalaya Mathu Niraivaaga
Avai Kurai Volinthega
Avaravarunathila Meanava Vidarsaaga
Arulum Porulum Thearulum Searinthidum
Aalaya Para Neasu
Aasuga Mathu Veesa
Aarana Mozhi Peasa
Aa Puthi Erusalaiyaam
Aalaya Moru Nilaiyaam
Athu Niga Reathu

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
1 Comment

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo