விண்ணின் வேந்தன் மண்ணில் – Vinnin Venthan Mannil song lyrics

விண்ணின் வேந்தன் மண்ணில் – Vinnin Venthan Mannil song lyrics

விண்ணின் வேந்தன் மண்ணில்
பிறந்தார் வியப்புடன் பாடிடுவோம்
வாய்மையானவர் வழியுமானவர்
வியப்புடன் போற்றிடுவோம்

அன்னையுள்ளம் கொண்டவர்,
முன்னணையில் பிறந்தார்
கந்தைத்துணி கோலமாய்,
மீட்பரே பிறந்தார்! பிறந்தார்!
அன்பின் மீட்பர் அன்பாகப் பிறந்தார் – 2

1. வாழ்வாயிருப்பவர் வாழ்வைத் தந்தவர்
மாறும் உலகிலே மாறா நல்லவர்
நேசகரம் நீட்டி நேசிக்கின்ற தேவன்
பாசமுடன் நம்மில் வாழ வந்த நாதன்
அவரைப் பாடி மகிழ்வோம் – அன்னையுள்ளம்

2. தோளில் சுமப்பவர் தோழன் ஆனவர்
பாரம் சுமக்கவே பாரில் வந்தவர்
பாவிகளை மீட்க பாடுகளைத் தாங்க
தேவ மகன் இங்கு பாலனாக தூங்க
தூதர் வந்து பாட – அன்னையுள்ளம்

Vinnin Venthan Mannil song lyrics in English

Vinnin Venthan Mannil
Piranthaar Viyappudan Paadiduvom
Vaaimaiyanavar Vazhiyumanavar
Viyappudan Pottriduvom

Annaiyullam Kondavar
Munnaiyil Piranthaar
Kanthai Thuni Kolamaai
Meetparae Piranthaar Piranthaar
Anbin Meetpar Anbaga Piranthaar

1.Vaazhvaai Iruppavar Vaazhvai Thanthavar
Maarum Ulagilae Maara Nallavar
Neasakaram Neeti Neasikkintra Devan
Paasamudan Nammil Vaazha Vantha Naathan
Avarai Paadi Magilvom

2.Thozhil Summappavar Thozhan Aanavar
Paaram Summakae Paaril Vanthavar
Paavigalai Meetka Paadukalai Thanga
Deva Magan Ingu Paalanga Thoonga
Thoothar Vanthu Paada Annaiyullam

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo