அன்பின் ரூபமாய் சின்ன பாலனாய் – Anbin Rubamai Chinna Paalanaai

அன்பின் ரூபமாய் சின்ன பாலனாய் – Anbin Rubamai Chinna Paalanaai

அன்பின் ரூபமாய் சின்ன பாலனாய்
மண்ணில் தோன்றினார் மகிழ்ந்து பாடுவோம்
அன்பின் ரூபமாய் இயேசு பாலனே
மண்ணில் தோன்றினார் மகிழ்ந்து பாடுவோம்
கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்து(க்)கள் ஆஹஹா
எங்கும் கூறுவோம் – ஓஓ…ஹோ
மீட்பின் மேன்மையைாய் செய்தி சொல்லுவோம்
இயேசு பாலனை வாழ்த்துவோம்
தேவ தேவனை வாழ்த்துவோம் -அன்பின்

1. விண்ணில் ஜோதி தோன்றிற்றே
மண்ணில் பாவம் போக்கவே -ஆஆ ஆஆ.. | 2
மாந்தர் சாபம் நீக்கவே மன்னவர் பிறந்திட்டார்
எங்கெங்கும் மகிழ்ச்சி மாந்தர் மேல் பிரியம்
பூலோகத்தில் உண்டானதே ஆஆ- அன்பின்

2. கன்னி மரி பாலனாய்
திவ்ய நாதர் தோன்றினார் ஆ ஆ-2
மீட்பின் கீதம் முழங்கவே இரட்சகர் பிறந்திட்டார்
வாக்கு மாறாதவர் வார்த்தையில் வல்லவர்
இம்மானுவேல் ஜெனித்திட்டாரே . அன்பின்

Anbin Rubamai Chinna Paalanaai song lyrics in English

Anbin Rubamai Chinna Paalanaai
Mannil Thontrinaar Magilnthu Paaduvom
Anbin Roobamaai Yesu Paalanae
Mannil Thontrinaar Magilnthu Paaduvom
Chirstmas Vaalthukkal Aah ha.
Engum Kooruvom Oh Ho
Meetpin Meanmaiyai Seithi Solluvom
Yesu Paalanai Vaalthuvom
Deva Devanai Vaalthuvom

1.Vinnil Jothi Thontritae
Mannil Paavam Pokkavae – Ah Ah..2
Maanthar Saabam Neekkavae Mannavar Piranthittaar
Engengum Magilchi Maanthar Mael Piriyam
Poologaththil Undanathae Ah Ah.. Anbin

2.Kanni Mari Paalanaai
Dhivya Naathar Thontrinaar Ah ..Ah..2
Meetpin Geetham Mulangavae Ratchakar Piranthitaar
Vaakku Maaraathavar Vaarthaiyil Vallavar
Emmaanuvel Jenithittarae – Anbin

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo