என்ன நான் சொல்வேன் – Enna (Eppadi ) Naan Solvean

Johnsam Joyson
Deal Score+1
Deal Score+1

என்ன நான் சொல்வேன் – Enna  Naan Solvean

என்ன( எப்படி ) நான் சொல்வேன்
இயேசுவின் அன்பை
ருசித்தேன் தினமும் பல சூழ்நிலையில்
மாறாத அன்பு

1. தள்ளாமலே என்னை தள்ளாமலே
தாங்கின அன்பிதுவே

2. வெறுக்காமலே என்னை ஒதுக்காமலே
நேசித்த அன்பிதுவே

3. மறக்காமலே என்னை மறுக்காமலே
மன்னித்த அன்பிதுவே

Enna (Eppadi ) Naan Solvean song lyrics in english

Enna (Eppadi ) Naan Solvean
Yeasuvin Anbai
Rusiththean Thinamum Pala Soozhnilaiyil
Maaraatha Anbu

1.Thallaamalae Ennai Thallaamalae
Thaangina Anbithuvae

2.Verukkaamalaae Ennai Othukkaamalae
Neasiththa Anbithuvae

3.Marakkamalae Ennai Marukkamalae
Manniththa Anbithuvae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo