கடந்த நாளெல்லாம் – Kadantha Nallellam

கடந்த நாளெல்லாம் – Kadantha Nallellam

கடந்த நாளெல்லாம் நடத்திய தேவன்
இனியும் என்னை நடத்திடுவீர் -2
உம்மை போற்றி பாடுவேன் என்னை நடத்திய தேவன் நீர்
உம்மை துதித்துப் பாடுவேன் என்னை காத்த தேவன் நீர்

1.உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன்
உன்னை நான் கைவிடமாட்டேன்
என்று வாக்குரைத்தீர்
உம் வாக்கை நிறைவேற்றினீர்

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
உமக்கே ஸ்தோத்திரமே
என்னை நடத்தினிரே
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் உமக்கே ஸ்தோத்திரமே
இனியும் நடத்திவீரே என்றும் ஸ்தோத்திரமே

2. என்னை மகிமைப்படுத்துவீர்
வரும் புதிய நாளிலே
துக்கத்தை கண்ட நாட்களுக்கு ஈடாய்
என்னை மகிழப்பண்ணுவீர் -2

Kadantha Nallellam song lyrics in English

Kadantha Nallellam Nadathiya Devan
Iniyum Ennai Nadathiduveer
Ummai Pottri paduvaen
Ennai Nadathiya Devan Neer
Ummai Thuthithu Paduvaen
Ennai Katha Devan Neer

Sthothiram Sthothiramae
Umakae Sthothiramae
Ennai Nadathineerae
Endrum Sthothiramae
Sthothiram Sthothiramae
Umakae Sthothiramae
Eniyum Nadathuveerae
Endrum Sthothiramae

Unnai Vittu Vilakamattaen
Unnai naan kaividamattaen
Endru Vakuraitheer
Um Vakkai Niraivaetrineer

Sthothiram Sthothiramae
Umakae Sthothiramae
Ennai Nadathineerae
Endrum Sthothiramae
Sthothiram Sthothiramae
Umakae Sthothiramae
Eniyum Nadathuveerae
Endrum Sthothiramae

Ennai Magimaipaduthuveer
Varum Puthiya Nalilae
Thukathai Kanda Natkalukkeedai
Ennai Magilapannuveer*

Sthothiram Sthothiramae
Umakae Sthothiramae
Ennai Nadathineerae
Endrum Sthothiramae
Sthothiram Sthothiramae
Umakae Sthothiramae
Eniyum Nadathineerae
Endrum Sthothiramae

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo