ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே – Sthothiram Sthothiram Sthothiramae

Deal Score+1
Deal Score+1

பல்லவி

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே!
துதிமிகு தேவா ஸ்தோத்திரமே!

அனுபல்லவி

நேத்திரம்போல் கடந்தாண்டிலெமை
காத்தீர் கருணையால் நிதம் உண்மை! – ஸ்தோத்

சரணங்கள்

1. எத்தனை ஆபத்து சோதனைகள்
எமக்கு நேரிட்ட பல இடர்கள்
அத்தனையும் எமை அணுகாமல்
ஆதரித்தீர் பிழை நினையாமல்! – ஸ்தோத்

2. ஆனந்தத்துடன் புது வருடம்
ஆரம்பித்தோம் ஆவலுடன்
நானிலம் புரக்க அவதரித்த
நாதனைப் புகழ்வோம் நன்றியுடன் – ஸ்தோத்

3. இப்புது ஆண்டினில் அடியார்க்கு
இகபர நன்மைகள் அனுக்கிரகித்து;
அப்பனே கிருபையின் செட்டையினுள்
அற்புதமா யணைத் தாதரிப்பாய் – ஸ்தோத்

4. வெற்றியாய் யுத்தத்தில் முன்செல்ல
வெகுவாய் ஆத்ம ஜெயங்கள் கொள்ள;
பற்றியே நடந்துனின் பாதை செல்ல
பகருவாய் உன்னத வரங்கள் செல்ல – ஸ்தோத்

5. தேசங்கள் வாழியே தீமையற
தேவனைத் தேடியே தோஷமற,
ஓசன்னா பாடவே ஓகையுற
உய்யவே அருள்வாய் ஊழியற – ஸ்தோத்

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   Accept for latest songs and bible messages
   Dismiss
   Allow Notifications