எல்லாமே மாறப் போகுது -ELLAMAE MAARAPOGUDHU lyrics Gersson Edinbaro Neerae 6

எல்லாமே மாறப் போகுது
என் எல்லாமே மாறப் போகுது
என் வாழ்;க்க குரடடஆ மாறப் போகுது
நான் ஜெபிச்சதெல்லாம் நடக்க போகுது

மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)

என் நெருக்கமெல்லாம் மாறப் போகுது
அது விசாலமா மாறப் போகுது (2)

என் நெருக்கமெல்லாம் மாறப் போகுது
அது விசாலமா மாறப் போகுது (2)

மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)

என் ஜெப நேரம் அதிகமாகுது
என் துதி நேரம் அதிகமாகுது (2)

என் ஜெப நேரம் அதிகமாகுது
என் துதி நேரம் அதிகமாகுது
அக்கினியா மாறப் போகுது
வாழ்க வல்லமையா மாறப் போகுது

மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)

ஓ… ஓ…ஓ… ஓ…

மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)

என் கவலையெல்லாம் மாறப் போகுது
என் கண்ணீரெல்லாம் நீங்கப் போகுது
என் அழுகையெல்லாம் மாறப் போகுது
அது ஆனந்தமா மாறப் போகுது (repeat)

மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)

ஓ…ஓ…ஓ…ஓ…

மாறப் போகுது எல்லாமே மாறப் போகுது
இயேசுவின் வல்லமையால் மாறப் போகுது (2)

எல்லாமே மாறப் போகுது
என் எல்லாமே மாறப் போகுது
என் வாழ்;க்க குரடடஆ மாறப் போகுது
நான் ஜெபிச்சதெல்லாம் நடக்க போகுது

Ellamae Maara Pogudhu
En Ellamae Maara Pogudhu
En Vaalka Fulla Maara Pogudhu
Naan Jebichadhellam Nadakka Pogudhu

Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)

En Nerukkamellam Maara Pogudhu
Adhu Visaalamaa Maara Pogudhu (2)

En Nerukkamellam Maara Pogudhu
Adhu Visaalamaa Maara Pogudhu (2)

Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)

En Jeba Neram Adhigamaagudhu
En Thudhi Neram Adhigamaagudhu (2)

En Jeba Neram Adhigamaagudhu
En Thudhi Neram Adhigamaagudhu
Akkiniyaa Maarappogudhu
Vaalka Vallamayaa Maara Pogudhu
Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)

O…O… O… O…

Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)

En Kavalayellam Ellam Maara Pogudhu
En Kanneer Ellam Neenga Pogudhu
En Alugayellam Maara Pogudhu
Adhu Aanandhama Maara Pogudhu

Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)

O…O… O… O…

Maara Pogudhu Ellamae Maara Pogudhu
Yesuvin Vallamayal Maara Pogudhu (2)

Ellamae Maara Pogudhu
En Ellamae Maara Pogudhu
En Vaalka Fulla Maara Pogudhu
Naan Jebichadhellam Nadakka Pogudhu

மூடப்பட்ட மலைகளுக்கு மேலாய்ப் பதினைந்துமுழ உயரத்திற்கு ஜலம் பெருகிற்று.

ஆதியாகமம் | Genesis: 7:20

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo