జీవంగల దేవునిగా నిన్ను కనుగొన్నానే – Jeevamgala Devuniga Ninnu

Deal Score0
Deal Score0

జీవంగల దేవునిగా నిన్ను కనుగొన్నానే – Jeevamgala Devuniga Ninnu

జీవంగల దేవునిగా నిన్ను కనుగొన్నానే.. //2
నన్ను ఆదరించుము నన్ను ఓదార్చుము నాకు జీవమిమ్ము పరిశుద్ధాత్ముడా………//2
// జీవంగల దేవునిగా //

తామర పుష్పము పైన –
మంచు పడుచున్నట్లుగా
నాపైన దిగిరమ్మయ్యా –
నన్ను హెచ్చించుటకు…………………….//2
నన్ను హెచ్చించుట నీకే సాధ్యమయ్యా…//2
నీపై ఆనుకొని సంతోషంగా జీవింతును…//2
// జీవంగల దేవునిగా //

కన్నీటి లోయలను –
సంతోష వూటలుగా
మార్చే దేవుడు నీవే –
నా ఆనంద తైలము నీవే…………………//2
నా దుఃఖాన్ని నాట్యముగా –
మార్చే దేవుడవు………………………….//2
నీపై ఆనుకొని సంతోషంగా జీవింతును…//2
// జీవంగల దేవునిగా //

ఒకేఒక జీవితము నాకు ఇచ్చావు –
నాజీవితం నీకే సమర్పిస్తున్నాను……….//2
ప్రీతికర యాగమై – జీవిస్తానయ్యా………//2
నీపై ఆనుకొని సంతోషంగా జీవింతును…//2
// జీవంగల దేవునిగా //

Jeevamgala Devuniga Ninnu song lyrics in english

Pa: Jeevamgala Devuniga Ninnu Kanugonnane
Nannu Aadharinchumu
Nannu Odarchumu
Naaku Jeevamimmu Parishudhathmuda (2) ||Jeevam||

1. Thamara Pushpamu Paina
Manchupaduchunnatluga
Napai Digirammayya
Nannu Hechinchutaku (2)
Nannu Hechinchuta Neeke Sadhyamaya (2)
Neepai Aanukoni Santhoshanga Jeevinthunu ||Jeevam||

2. Kanneti Loyalanu – Santhosha Ootaluga
Marche Devudu Neeve – Na – Aananda Thailamu Neeve
Na Dhukkhanni Natyamuga – Marche Devudavu (2)
Neepai Aanukoni Santhoshanga Jeevinthunu (2) ||Jeevam||

3. Okey Okka Jeevithamu – Naku Itchavu
Najeevitham Neeke – Samarpishunnanu
Preethikarayagamai – Jeevisthanayya
Neepai Aanukoni Santhoshanga Jeevinthunu (2) ||Jeevam||

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo