కంటిపాపలా కాచినావయ్యా – Kantipaapalaa Kaachinaavayyaa

Deal Score+1
Deal Score+1

కంటిపాపలా కాచినావయ్యా – Kantipaapalaa Kaachinaavayyaa

కంటిపాపలా కాచినావయ్యా – చంటిపాపను మోసినట్టు మోసినావయ్యా
చేతి నీడలో దాచినావయ్యా – తోడుగా మా ముందరే నడచినావయ్యా
పోషించినావయ్యా.. బలపరచినావయ్యా – భయము వలదని ధైర్యమునిచ్చినావయ్యా
నడిపించినావయ్యా.. కాపాడినావయ్యా – ఓటమంచులో విజయమునిచ్చినావయ్యా
మా తలంపులు కావు.. నీ తలంపులే – మా జీవితాలలో జరిగించినావయ్యా
మా ఊహలే కాదు.. నీ ప్రణాళికే – మానక సమయానికి నెరవేర్చినావయ్యా ||కంటిపాపలా||

ఎన్నో ఏళ్లుగా.. ఎదురు చూసాముగా – ఆశలే అడియాశలవ్వగా సోలిపోయాముగా
దారే కానక.. ఆగిపోయాముగా – అంధకారమే అలుముకోగా అలసిపోయాముగా
అనుదినమున నీ మాటలే ఆదరించి నడిపించెగా
అణగారిన మా ఆశలన్ని చిగురింపజేసెగా
ప్రతి క్షణమున నీ సన్నిధే ధైర్యపరచి బలపరచెగా
చితికిన మా జీవితాలను వెలిగింపజేసెగా
కన్నీరు తుడిచినావు.. నాట్యముగ మార్చినావు
ఎనలేని ప్రేమ మా పైన చూపి ||కంటిపాపలా||

ఊహించువాటికంటే ఎంతో అధికముగా – హెచ్చించినావు దేవా.. నీ ప్రేమ మధురము
ఏ మంచి లేని మాకు మా మంచి కాపరై – దీవించినావు దేవా.. నీ ప్రేమ మరువము
హీనులం.. బలహీనులం.. నిలువలేక పడిపోయినా
లేవనెత్తి బండపైనే నిలబెట్టినావుగా
చీటికీ.. మాటి మాటికీ.. మా నమ్మకమే కోల్పోయినా
అడుగడుగున నీ నమ్మకత్వమును కనబరచినావుగా
పోగొట్టుకున్నదంతా.. రెట్టింపు చేసినావు
నీ గొప్ప ప్రేమ మా పైన చూపి ||కంటిపాపలా||

Kantipaapalaa Kaachinaavayyaa song lyrics in english

Kantipaapalaa Kaachinaavayyaa – Chantipaapanu Mosinattu Mosinaavayya
Chethi Needalo Daachinaavayyaa – Thodugaa Maa Mundare Nadachinaavayya
Poshinchinaavayyaa.. Balaparachinaavayyaa – Bhayamu Valadani Dhairyamunichchinaavayya
Nadipinchinaavayyaa.. Kaapaadinaavayyaa – Otamanchulo Vijayamunichchinaavayyaa
Maa Thalampulu Kaavu.. Nee Thalampule – Maa Jeevithaalalo Jariginchinaavayyaa
Maa Oohale Kaadu.. Nee Pranaalike – Maanaka Samayaaniki Neraverchinaavayyaa ||Kantipaapalaa||

Enno Yellugaa.. Eduru Choosaamugaa – Aashale Adiyaashalavvagaa Solipoyaamugaa
Daare Kaanaka.. Aagipoyaamugaa – Andhakaarame.. Alumukogaa Alasipoyaamugaa
Anudinamuna Nee Maatale Aadarinchi Nadipinchegaa
Anagaarina Maa Aashalanni Chigurimpajesegaa
Prathi Kshanamuna Nee Sannidhe Dhairyaparachi Balaparachegaa
Chithikina Maa Jeevithaalanu Veligimpajesegaa
Kanneeru Thudichinaavu.. Naatyamuga Maarchinaavu
Enaleni Prema Maa Paina Choopi ||Kantipaapalaa||

Oohinchuvaatikante Entho Adhikamugaa
Hechchinchinaavu Devaa.. Nee Prema Madhuramu
Ye Manchi Leni Maaku Maa Manchi Kaaparai
Deevinchinaavu Devaa.. Nee Prema Maruvamu
Heenulam.. Balaheenulam.. Niluvaleka Padipoyinaa
Levanetthi Bandapaine Nilabettinaavugaa
Cheetiki.. Maati Maatiki.. Maa Nammakame Kolpoyinaa
Adugaduguna Nee Nammakathvamunu Kanabarachinaavugaa
Pogottukunnadanthaa.. Rettimpu Chesinaavu
Nee Goppa Prema Maa Paina Choopi ||Kantipaapalaa||

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo