ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ – Mahimeya arasane ninna athmadi

Deal Score+2
Deal Score+2

ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ – Mahimeya arasane ninna athmadi

ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾದಿಸುವೆ
ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವು ಆರಾದಿಸುವೆ
ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೆ ಆರಾದಿಸ್ವೆನು
ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ರಾಜನೆ ಆರಾದಿಸ್ವನೆ

1.ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾದಿಸುವೆ
ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾದಿಸುವೆ
ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾದಿಸುವೆ
ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾದಿಸುವೆ

2.ಉನ್ನತ ದೇವಾ ನೀನೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾದಿಸುವೆ
ಪರಿಶುದ್ದ ದೇವಾ ನೀನೇ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾದಿಸುವೆ
ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾದಿಸುವೆ
ಪರಿಶುದ್ದ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನನೆ ಆರಾದಿಸುವೆ

Mahimeya arasane ninna athmadi song lyrics in english

Mahimeya arasane ninna athmadi aaradhisuve
Paraloka raajane ninna nithyavu aaradhisuve
Yesuve sthuthisuvenu raajane aaradhisuvenu

Kripeyalli aiswaryane ninnanne aaradhisuve
Sarvavannu aaluvavane ninnanne aaradhisuve
Nannaya rakshakane ninnanne aaradhisuve
Nannaya jothegarane ninnannee aaradhisuve

Unnatha deeva neene ninnanne aaradhisuve
Parishuddha deva neene ninnanne aaradhisuve
Paapadinda bidisiruve ninnanne aaradhisuve
Parishudha maadiruve ninnanne aaradhisuve

Ikkattalli sahayakane ninnanne aaradhisuve
Kashtadalli vimochakane ninnanne aaradhisuve
Nan baala jayavu neene ninnanne aaradhisuve
Nan baala balavu neene ninnanne aaradhisuve

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo