പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്‍ നാമം – Prapancha Srushtavin Naamam

Deal Score+1
Deal Score+1

പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്‍ നാമം – Prapancha Srushtavin Naamam

പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിന്‍ നാമം
അത്യുന്നതം മഹോന്നതം
സൃഷ്ടിജാല വൃന്ദങ്ങളേ പാടൂ
കര്‍ത്താവിന്‍ സങ്കീര്‍ത്തനം
ഓ.. ഓ.. കര്‍ത്താവിന്‍ സങ്കീര്‍ത്തനം

ആകാശത്തിന്‍ കീഴില്‍ ഏക രാജനായ്‌
മന്നിടത്തില്‍ രക്ഷകനാം യേശു നീ (2)
എല്ലാ നാവും നിന്‍റെ നാമം കീര്‍ത്തിക്കും
അങ്ങ് മാത്രം സര്‍വ്വേശ്വരന്‍
അങ്ങ് മാത്രം സര്‍വ്വേശ്വരന്‍ (പ്രപഞ്ച..)

1.മോക്ഷത്തിന്‍റെ വീഥിയില്‍ നീങ്ങിടുവിന്‍
മോഹത്തിന്‍റെ പാത വെടിഞ്ഞീടുവിന്‍
മാനസാന്തരപ്പെടുവിന്‍ എല്ലാവരും
സ്വര്‍ലോക രാജ്യം സമാഗതമായി
സത്യ ദൈവ പുത്രനാകും യേശുവിനെ
സത്യമായി വിശ്വസിച്ചിന്നാരാധിക്കാം (2) (ആകാശത്തിന്‍..)

2.ലോകത്തിന്‍റെ തിന്മ കണ്ടു ഭയന്നീടല്ലേ
കാലത്തിന്‍റെ മാറ്റം കണ്ടു പതറീടല്ലേ
ശക്തനായ ദൈവത്തിന്‍റെ തൃക്കൈകളില്‍
രക്ഷയേകും ശക്തിയുണ്ടെന്നു ഓര്‍ത്തീടുവിന്‍
നിത്യ ജീവന്‍ ഏകി നമ്മെ താങ്ങീടുവാന്‍
മര്‍ത്യനായി ദൈവത്തിന്‍റെ കുഞ്ഞാടവന്‍ (2) (പ്രപഞ്ച..)

Prapancha Srushtavin Naamam song lyrics in english

Prapancha Srushtavin Naamam
Athyunnatham Mahonnatham
Srishti Jaala Vridangale Paadu
Karthavin Sankeerthanam
Oh… Karthaavin Sankeerthanam

Aakashathin Keezhil Eka Raajanaai…
Mannidathil Rakshakanaam Yeshu Nee…
Aakashathin Keezhil Eka Raajanaai
Mannidathil Rakshakanaam Yeshu Nee
Ella Naavum Ninte Naamam Keerthikkum
Angu Mathram Sarveshveshwaran
Angu Mathram Sarveshveshwaran

Prapancha Srushttavin Naamam
Athyunnatham Mahonnatham
Srishti Jaala Vridangale Paadu
Karthavin Sankeerthanam
Oh… Karthaavin Sankeerthanam

—–

Aa….
Mokshathinte Veedhiyil Neengiduvin
Mohathinte Paatha Vedinjeeduvin
Maanasantharapeduvin Ellavarum
Swarlokha Rajyam Samaagathamaai

Sathya Daiva Puthran Akum Yeshuvine
Satyamayi Vishwasichinn Aaradhikkaam
Sathya Daiva Puthran Akum Yeshuvine
Satyamayi Vishwasichinn Aaradhikkaam

Aakashathin Keezhil Eka Raajanaai…
Mannidathil Rakshakanaam Yeshu Nee…
Aakashathin Keezhil Eka Raajanaai
Mannidathil Rakshakanaam Yeshu Nee
Ella Naavum Ninte Naamam Keerthikkum
Angu Mathram Sarveshveshwaran
Angu Mathram Sarveshveshwaran

—–

Aa..
Lokathinte Thinma Kandu Bhayaneedalle
Kaalathinte Maattam Kandu Pathareedalle
Shakthanaya Daivathinte Thrikaikalil
Rakshayekum Shakthiyundennu Ortheeduvin

Nithya Jeevan Eki Namme Thaangeeduvan
Marthyanayi Daivathinte Kunjaadavan
Nithya Jeevan Eki Namme Thaangeeduvan
Marthyanayi Daivathinte Kunjaadavan

Prapanja Srishttavin Naamam
Athyunnatham Mahonnatham
Srishti Jaala Vridangale Paadu
Karthavin Sankeerthanam
Oh… Karthaavin Sankeerthanam

Aakashathin Keezhil Eka Raajanaai…
Mannidathil Rakshakanaam Yeshu Nee…
Aakashathin Keezhil Eka Raajanaai
Mannidathil Rakshakanaam Yeshu Nee
Ella Naavum Ninte Naamam Keerthikkum
Angu Mathram Sarveshveshwaran
Angu Mathram Sarveshveshwaran

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo