வானம் விட்டு  பூமி வந்தீர் – Vaanam Vittu Boomi Vantheer Lyrics

வானம் விட்டு  பூமி வந்தீர் – Vaanam Vittu Boomi Vantheer Lyrics

வானம் விட்டு  பூமி வந்தீர்,
உம் காருண்யத்தால் எமை மீட்க வந்தீர் 2
வார்த்தையால் ,உம் வல்லமையால்..
எம் பாவங்களை இன்று மீட்க பிறந்தீர்…2
நன்றி நன்றி நன்றி சொல்வோம்
எல்லா நன்மைகள் தந்தவரை… வானம் விட்டு

கட்டில் இல்லை
பஞ்சு மெத்தை இல்லை
ஏழையாய் மாட்டிடையில் பிறந்தீர் ஐயா 2
தாழ்மையின் உருவாய்.. வந்தவரே
தாழ்வினை களைகச் செய்தவரே
வார்த்தையால் ,உம் வல்லமையால்..
எம் பாவங்களை இன்று மீட்க பிறந்தீர்..
நன்றி நன்றி நன்றி சொல்வோம்
எல்லா நன்மைகள் தந்தவரை…. வானம் விட்டு

அன்பாலே, என்னை அணைத்தவரே
பாவியின் பாவத்தை தீர்த்தவரே..2
மரணத்தை வென்று ஜெய்த்தவரே
இம்மானு வேலனாய் பிறந்தவரே
வார்த்தையால் ,உம் வல்லமையால்..
எம் பாவங்களை இன்று மீட்க பிறந்தீர்..
நன்றி நன்றி நன்றி சொல்வோம்
எல்லா நன்மைகள் தந்தவரை..2

Vaanam Vittu Boomi Vantheer Lyrics in English 

Vaanam Vittu Boomi Vantheer
Um Kaarunyaththaal Emai Meetka Vantheer
Vaarththaiyaal Um Vallamaiyaal
Em Paavangalai Intru Meetka Pirantheer
Nantri Nantri Nantri Solvom
Ellaa Nanmaigal Thanthavarai

kattil Illai Panju Meththai Illai
Yealaiyaai Maattidaiyil
Pirantheer Aiyaa
Thaazhmaiyin Uruvaai Vanthavarae
Thaazhvinai Kalaya Seithavarae
Vaaththaiyaal Um Vallamaiyaal
Em Paavangalai Intru Meetka Pirantheer
Nantri Nantri Nantri Solvom
Ellaa Nanmaigal Thanthavarai

Anbaalae Ennai Anaiththavarae
Paaviyin Paavaththai Theerththavarae
Maranaththai Ventru Jeiththavarae
Emmanuvealaai Piranthavarae
Vaarththaiyaal Um Vallamaiyaal
Em Paavangalai Intru Meetka Pirantheer
Nantri Nantri Nantri Solvom
Ellaa Nanmaigal Thanthavarai

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo