பரலோக தேவன் பாரில் பிறந்தார் – Paraloga Devan Paril pirandhar christmas song lyrics

பரலோக தேவன் பாரில் பிறந்தார் – Paraloga Devan Paril pirandhar christmas song lyrics

பரலோக தேவன் பாரில் பிறந்தார்
புகலவொன்னா புதுமை
உலகில் அவர் பெயர் கேட்டிட இனிமை
உன்னதத்தில் மகிமை

மகிமை மகிமை மகிமை மகிமை
மகிமை மகிமை மகிமை
பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்
பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்-2

1. பரத்தில் தூதர் பாடிட
பாரில் தீர்க்க தேடிட (2)
அலகை அதிர்ந்து நடுங்கிட
அவனியோர் மனம் மகிழ்ந்திட (2)

மகிமை மகிமை மகிமை மகிமை
மகிமை மகிமை மகிமை
பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்
பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்-2

2. புவியை ஈர்த்திடும் காந்தமாய்
புல்லனையில் மிக சாந்தமாய் (2)
எதையும் வென்றிடும் வேந்தனாய்
ஏதும் அறியாதோர் பாலனாய் (2)

மகிமை மகிமை மகிமை மகிமை
மகிமை மகிமை மகிமை
பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்
பிறந்தார் பிறந்தார் பிறந்தார்-2

3..நமது உள்ளம் யாவிலும்
நாதர் இயேசு பிறந்திட (2)
அர்ப்பணிப்போம் நம்மையே
ஆண்டவர் இயேசுவுக்கென்றுமே (2) – பரலோக தேவன்

Paraloga Devan Paril pirandhar christmas song lyrics in english

Paraloga Devan Paril pirandhar
pugazhavunna pudhumai
Ulagil Avar paer keytida inimai
Unnadhathil magimai

Chorus:
Magimai Magimai Magimai Magimai
Pirandhar Pirandhar Pirandhar Pirandhar

Verse 1
Parathil thoodhar paadida
Paaril theerka thaedida
Azhagae Adhirndhu nadungida
Aviniyor manam magizhndhida

Chorus:
Magimai Magimai Magimai Magimai
Pirandhar Pirandhar Pirandhar Pirandhar

Verse 2
Puviyai eerthudum gaandhamaai
Pulanayil miga saanthamai
Yedhaiyum vendridum Vaendhanai
Yaedhum ariyadha Pazhaganai

Chorus:
Magimai Magimai Magimai Magimai
Pirandhar Pirandhar Pirandhar Pirandhar

Verse 3
Namadhu ullam yaavilum
Naadhar Yesu pirandhida
Arpanipoem nammaiyae
Aandavar Yesuvukendrumae

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo