இருள் சூழும் நேரம் ஒளி மங்கும்- Irul Soozhum Nearam Oli mangum

Deal Score+1
Deal Score+1

Lyrics
இருள் சூழும் நேரம் ஒளி மங்கும் காலம்
நான் என்ன செய்வேன் என்று நினைக்கையில்
ஒளியாய் வருவீர் வழியைத் திறப்பீர்
திறந்த வாசல் உனக்கு உண்டு என்றீர்

திறந்த வாசல் எனக்குண்டு
திறந்த வாசல் எனக்குண்டு
தேவன் திறந்திட்டதை
ஒருவரும் அடைக்கமுடியாதே
திறந்த வாசல் எனக்கு நிச்சயம்

தனிமையின் நேரம்
துணை யாருமின்றி
கலங்கி நான் நிற்கும் போது
பயம் வேண்டாம் என்று
பெலன் தந்திடுவீர்
அதிசயங்கள் கண்டிட செய்வீர்

திறந்த வாசல் எனக்குண்டு
திறந்த வாசல் எனக்குண்டு
தேவன் திறந்திட்டதை
ஒருவரும் அடைக்கமுடியாதே
திறந்த வாசல் எனக்கு நிச்சயம்

தனியாக நிற்கும்போது
என் துணையாக வந்திடுவீர்
மனம் நொந்த நேரத்திலும்
மறுவாழ்வு தந்திடுவீர்
ஒரு வழி அடைந்தாலும்
புது வழி திறக்கும்
தாவீதின் திறவுகோல் உடையவரே

திறந்த வாசல் எனக்குண்டு
திறந்த வாசல் எனக்குண்டு
தேவன் திறந்திட்டதை
ஒருவரும் அடைக்கமுடியாதே
திறந்த வாசல் எனக்கு நிச்சயம்


When life drifts away
And I am so confused
When I don’t know
What else I could do

You’re my beacon of hope
Making sense out of a mess
You show an open door for me

An open door you made for me
I know it bears my name
What you opened for me
None could ever shut
An open door is there for me
With eyes of faith I can see

When I feel lonely
And it’s so overwhelming
Feel I have lost it all

Your love dispels my fears
You’re the strength of my life
Your love rewrites history for me

An open door you made for me
I know it bears my name
What you opened for me
None could ever shut
An open door is there for me
With eyes of faith I can see

When I stand all alone
You rush to find me where I am
When I’m raining on the inside
You lull my storms to sleep

Closed doors no longer threaten me
You always open a better one
The One who holds the key of David

An open door you made for me
I know it bears my name
What you opened for me
None could ever shut
An open door is there for me
With eyes of faith I can see

THIRANTHA VAASAL | R. PAUL MOSES | FT. ZAC ROBERT | (SONG OF HOPE) | NEW TAMIL CHRISTIAN SONG

The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks .
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Login and copy the lyrics !!
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account
   Reset Password