துக்கம் கொண்டாட வாராயோ – Thukkam Kondada Varayo Lyrics

Deal Score+1
Deal Score+1

துக்கம் கொண்டாட வாராயோ – Thukkam Kondada Varayo Lyrics

1.துக்கம் கொண்டாட வாராயோ ,
ஆ யேசு ஜீவனை விட்டார்
திகில் கலக்கம் கொள்ளாயோ
மீட்பர் சிலுவையில் மாண்டார்.

2.போர் வீரர், யூதர் நிந்தித்தும்,
மா சாந்தமாய்ச் சகித்தார்
நாமோ புலம்பி அழுவோம்;
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்.

3.கை காலை ஆணி பாய்ந்ததே,
கொடூர தாகம் அடைந்தார்;
மெய் தொய்ந்ததால் கண் இருண்டே ;
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்.

4.மும்மணி நேரம் மாந்தர்க்காய்,
தம் மெளனத்தாலே கெஞ்சினார்;
நல் வாக்கியம் ஏழும் மொழிந்தே
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்.

5.சிலுவையண்டை வந்து சேர்,
நேசர் ஐங்காயம் நோக்கிப்பார்;
ஒப்பற்ற அன்பைச் சிந்தியேன்;
இயேசு சிலுவையில் மாண்டார்.

6.உருகும் நெஞ்சும் கண்ணீரும்
உள்ளன்பும் தாரும், இயேசுவே;
மாந்தர்மீதன்பு கூர்ந்ததால்
நீர் சிலுவையில் மாண்டீரே!

Thukkam Kondada Varayo Lyrics in English

1. Thukkam Kondada Vaarumae
Aa Yesu Jeevanai Vittaar
Thigil Kalakkam Kollaayo
Meetpar Siluvaiyil Maandaar

2.Poar Veerar Yuthar Ninthithum
Maa Saanthamaai Sagiththaar
Naamo Pulambi Aluvom
Yeasu Siluvaiyil Maandaar

3.Kai Kaalai Aani Paainthathae
Koodura Thaagam Adainthaar
Mei Thointhathaal Kan Irunde
Yeasu Siluvaiyil Maandaar

4.Mumani Nearam Maantharkaai
Tham Mounaththalae Kenjinaar
Nal Vaakkiyam Yealum Mozhinthae
Yeasu Siluvaiyil Maandaar

5.Siluvaiyandai Vanthu Sear
Neasar Aiyankaayam Nokkippaar
Oppattra Anbai Sinthiyean
Yeasu Siluvaiyil Maandaar

6.Urugum Nenjum Kanneerum
Ullanpum Thaarum Yeasuvae
Maanthar Meethu Anbu Koornthathaal
Neer Siluvaiyil Maandaar

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo